Obsah

 

 JEDNOTA DÔCHODCOV 

 

Plán činnosti JDS Dunajská Lužná na rok 2022

    

Výročná schôdza 2. apríla 2022 v sobotu o 14:00 h v MKS.

 

“Úcta k staršim” 8. októbra 2022 v sobotu o 14:00 h v MKS.
 

 

Mesačné zasadnutie výboru:  prvý utorok v mesiaci od 13:00 h do 15:00 h.

      

Pravidelné týždenné stretávania sa na aktivitách:

každý utorok od 16:00 h do 18:00 h na štadióne OFK, ak nie je inak uvedené

 

Aktivity počas roka:

 • výlet do Kremnice a Hronského Beňadika so sprievodcom
 • 2x celodenný výlet na thermálne kúpalisko Dunajská Streda
 • divadelné predstavenia, výstavy, koncerty
 • turistika v prírode
 • brigády a dobrovoľnícke práce
 • športové hry seniorov
 • chôdza s prezentáciou histórie obce
 • opekačka v prírode
 • posedenie pri čaji
 • posedenie pri knihe
 • súťaž o najvtipnejšiu udalosť svojho života
 • kniha pamätí

 

Počas týždenného stretnutia budete mať možnosť potešiť sa rôznym druhom prezentácií, po ktorých nasleduje voľná beseda. Napríklad:

 • práca s počítačom
 • doba digitalizácie
 • finančná gramotnosť
 • cestovanie po Arménsku
 • stromy a pralesy
 • minerály a vzácne kamene
 • životospráva
 • výtvarné práce
 • história Žitného ostrova
 • zdravá kozmetika
 • ako napísať závet
 • lieky, bylinky a ich použitie
 • záhradnícke rady
 

Všetky aktivity a termíny budú oznámené vopred cez email, ústne, umiestnením do verejnej oznamovacej schránky pred MKS alebo vyhlásené v miestnom  rozhlase.

 Bližšie informácie budú poskytnuté na výročnej schôdzi a po nej.


Tu nájdete detailný Plán činnosti JDS Dunajská Lužná na rok 2022.