Obsah

Plán činnosti JDS Dunajská Lužná na rok 2018

 

Január:    1.  Stretnutie seniorov v klube Ostrov, každú stredu – od  16:00 h do 18:00 h.

                  2.  Stretnutie výboru  JDS každý prvý utorok v mesiaci o 13:00 h na Obecnom úrade Dunajská Lužná.

Február:   1.  Vyberanie členských príspevkov na rok 2018  t.j. 2 eurá a odovzdávanie kalendárov.

                  2.  Pomoc pri akciách usporiadaných na OcÚ a MKS v Dunajskej Lužnej.

                     

Marec:     1.  Roznášanie pozvánok členom JDS.

                  2.  Výročná členská  schôdza - voľby  do organizácie,  ktorá sa uskutoční  dňa 24.3.2018

                       od 14:00 h do 19:00 h v MKS Dunajská Lužná.                                                                                                                                    

Apríl:        1.  Brigáda pred MKS, cintorínom v Lipnici a v areáli Tetisu, termín sa určí podľa počasia.   

Máj:          1.  Zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda – termín sa určí podľa počasia.

                  2.  Športové stretnutie v Jame – petang.                                           

Jún:          1.  Výlet za poznávaním „Krás Slovenska“- mesto Skalica, termín sa určí.                    

                  2.  Zájazd na termálne kúpalisko – Meder a pod., termín sa určí.                  


                                                          Júl  - August  prázdniny


September:  1.  Brigáda pred „Dňom Obce Dunajská Lužná“ – termín sa určí.

                       2.  Výlet do Čunova – termín sa určí.

Október:       1.  Schôdza pri príležitosti „Mesiac úcty k starším“ ocenenia jubilantov – 13.10.2018 od 14:00 h do 19:00 h

                            v MKS Dunajská Lužná.                                                                                                                                   

November:  1.  Návšteva chorých a imobilných členov – odovzdávanie darčekov v domácnosti.

December:  1.  Účasť JDS na vianočných trhoch – predaj koláčov a drobností.