Obsah

V mesiacoch máj a jún 2017 usporiadala Jednota dôchodcov výlet na termálne kúpalisko Dunajská Stredavýlet do Komárna za účelom návštevy historických pamiatok v meste.

Stránka

  • 1

Kúpanie v Dunajskej Strede 22.5.2017

Kúpanie v Dunajskej Strede 22.5.2017

Výlet do Komárna 13.6.2017

Výlet do Komárna 13.6.2017


Stránka

  • 1