Obsah

Vlastenecká pochôdzka 2013

Vlastenecká pochôdzka 2013

Vlastenecká pochôdzka 2013

Pri príležitosti 94. výročia tragickej smrti gen. dr. M.R.Štefánika Miestny odbor Matice slovenskej, Obecný úrad, Základná škola, Evanjelický cirkevný a.v. zbor v Dunajskej Lužnej pripravili 23. ročník pietnej spomienky na tragickú smrť tejto významnej osobnosti. Väčšina žiakov ZŠ pochodovala od školy k pomníku M.R. Štefánika v obci za sprievodu dychovej hudby MV SR a hostí (predstavitelia OÚ, MO MS, Spolku rodákov, ZŠ a i. ). Po uložení vencov k pomníku M.R. Štefánika (ozvučenie – MSK) sa účastníci presťahovali do evanjelického a. v. chrámu, kde ZŠ pripravila pietny program, a kde sa prihovorili: E.D. Ružeková, Š. Jurčík, O. Reptová, S. Bajaník. Po programe delegácia obce (starosta OÚ, prednostka OÚ, zástupkyňa riaditeľky ZŠ so sprievodom) a časť žiakov prešla na pochod v Ivanke pri Dunaji a na program pietnej spomienky pri mohyle tragickej smrti. Všetci účastníci v Ivanke pri Dunaji (cca 400 žiakov ), predstavitelia kancelárie prezidenta SR, NR SR, EÚ parlamentu, BSK, MS, legionárskych spolkov, obcí, škôl a ďalších hostí položili k mohyle vence vďaky. Obe pietne spomienky ozdobili symbolické prelety holubov členov Spolku chovateľov holubov v obci ( P. Rybár, F. Konrád, V. Hanuliak) na čele s predsedom J. Gerym. Na konci programu prijali vyhlásenie, v ktorom navrhujú MŠ SR rok 2014 vyhlásiť za Rok M.R. Štefánika pri príležitosti 100. výr. začiatku prvej svetovej vojny a 95. výročia tragickej smrti M.R. Štefánika. Garant: MO Matice slovenskej vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do piety a dôstojnosti tohto tradičného a ojedinelého podujatia na Slovensku, v slovenskom i neslovenskom zahraničí.

Stanislav Bajaník
predseda MO Matice slovenskej
Dunajská LužnáVytvorené: 29. 7. 2014
Posledná aktualizácia: 29. 7. 2014 10:35
Autor: