Obsah

Schválené dotácie na rok 2015

Por. č. Organizácia Požadovaná suma Schválená suma
1 Domovské vzdelávacie centrum, n. o. 1 500,00 EUR 1 000,00 EUR
2 CHARTIKANO, o. z. 2 200,00 EUR 1 000,00 EUR
3 Jednota dôchodcov 1 000,00 EUR 500,00 EUR
4 LINKA BOX-SK 3 000,00 EUR 2 600,00 EUR
5 LUŽANKA - dych. hudba 1 300,00 EUR 800,00 EUR
6 Materské centrum OSTROVČEK, o. z. 0,00 EUR 0,00 EUR
7 MERTUŠ Juraj 0,00 EUR 0,00 EUR
8 MO Matice slovenskej 600,00 EUR 450,00 EUR
9 MO Slov. rybárskeho zväzu 500,00 EUR 500,00 EUR
10 Na kolesách proti rakovine  0,00 EUR 0,00 EUR
11 OFK D.Lužná 60 000,00 EUR 28 500,00 EUR
12 Poľ. spol. PRIDUNAJSKO 600,00 EUR 400,00 EUR
13 Senior klub 100,00 EUR 100,00 EUR
14 Slovenský červený kríž 800,00 EUR 800,00 EUR
15 Slov. zväz záhradkárov ZO 6-37 200,00 EUR 200,00 EUR
16 Slov. zväz žien 0,00 EUR 0,00 EUR
17 Spevácky zbor mužov 0,00 EUR 0,00 EUR
18 Spolok rod. M. R. Štefánika 500,00 EUR 500,00 EUR
19 Stolný tenis OŠK D. Lužná 4 660,00 EUR 3 800,00 EUR
20 TAE KWONDO 0,00 EUR 0,00 EUR
21 Tenisový Klub 0,00 EUR 0,00 EUR
22 Združ. detí a mládeže OSTROV 2 000,00 EUR 2 000,00 EUR
23 Zelená Dun. Lužná, n.o. 0,00 EUR 0,00 EUR
24 ZO chovateľov pošt. holubov 1 500,00 EUR 600,00 EUR
25  Evanjelická cirkev a. v.  5 000,00 EUR 5 000,00 EUR
26  Katolícka cirkev  15 000,00 EUR 15 000,00 EUR