Obsah

Schválené dotácie na rok 2016

Por. č.  Organizácia Požadovaná suma Schválená suma
1 Cirkevná materská škola Madony žitného ostrova 7 000,00 EUR 7 000,00 EUR
2 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 5 000,00 EUR 5 000,00 EUR
3 Domovské vzdelávacie centrum, n. o. 4 500,00 EUR 3 000,00 EUR
4 Chartikano, občianske združenie 2 200,00 EUR 1 000,00 EUR
5 Jednota dôchodcov na Slovensku 1 000,00 EUR 800,00 EUR
6 Linka Box Dunajská Lužná 3 000,00 EUR 2 600,00 EUR
7 Miestny odbor Matice slovenskej 600,00 EUR 500,00 EUR
8 Obecný futbalový klub Dunajská Lužná 70 000,00 EUR 23 000,00 EUR
9 PS AgroLovec 1 000,00 EUR 600,00 EUR
10 Rímskokatolícka cirkev 15 000,00 EUR 10 000,00 EUR
5 000,00 EUR
11 Slovenský rybársky zväz 700,00 EUR 700,00 EUR
12 Spolok rodákov M. R. Štefánika 500,00 EUR 500,00 EUR
13 Stolnotenisový oddiel OŠK Dunajská Lužná  2 400,00 EUR 3 100,00 EUR
14 Základná organizácia chovateľov poštových holubov 1 800,00 EUR 1 000,00 EUR
15 Združenie detí a mládeže OSTROV 2 000,00 EUR 2 000,00 EUR
16 Zelená Dunajská Lužná, n. o. 1 260,00 EUR 1 200,00 EUR
    117 960,00 EUR 67 000,00 EUR