Obsah

Schválené dotácie na rok 2017

Por. č.  Organizácia Požadovaná suma Schválená suma
1 CLISPRO 12 000,00 EUR 3 500,00 EUR
2 Domovské vzdelávacie centrum, n. o. 5 000,00 EUR 4 000,00 EUR
3 Chartikano, občianske združenie 2 200,00 EUR 1 000,00 EUR
4 Jednota dôchodcov na Slovensku 1 000,00 EUR 800,00 EUR
5 Klimo Dance Studio 1 500,00 EUR 1 000,00 EUR
6 Linka Box Dunajská Lužná 5 500,00 EUR  EUR
7 Miestny odbor Matice slovenskej 800,00 EUR 600,00 EUR
8 Obecný futbalový klub Dunajská Lužná 66 500,00 EUR EUR
9 Rímskokatolícka cirkev 25 000,00 EUR 5 000,00 EUR
10 000,00 EUR
10 Slovenský rybársky zväz 1 000,00 EUR 700,00 EUR
11 Slovenský zväz záhradkárov 6-37 Dunajská Lužná 200,00 EUR 200,00 EUR
12 Spolok rodákov M. R. Štefánika 700,00 EUR 700,00 EUR
13 Stolnotenisový oddiel OŠK Dunajská Lužná  3 800,00 EUR EUR
14 Základná organizácia chovateľov poštových holubov 1 800,00 EUR 1 500,00 EUR
15 Združenie detí a mládeže OSTROV 2 000,00 EUR 2 000,00 EUR
16 Zelená Dunajská Lužná, n. o. 1 200,00 EUR 1 200,00 EUR