Obsah

Park M.R.Štefánika - bol tiež objektom Dňa Zeme 2017.

Obec v spolupráci s komisiou životného prostredia  iniciovala v rámci Dňa Zeme  v apríli jarné upratovanie. Napriek skutočnosti, že bolo zamerané najmä na čistenie lesa,  samozrejme sa mohli občania prihlásiť na upratovanie aj iných lokalít a miest v obci. Stalo sa už tradíciou, že jarné upratovanie v Parku M.R.Štefánika organizuje pobočka Spolku rodákov M.R.Štefánika a nebolo tomu inak ani tento rok. Upratovací deň v Parku bol 21. apríla a na pozvanie reagovalo 16 členov a sympatizantov pobočky(pp. Awadová, Balážová, Ducková-Adamcová, Durec, Ivan Fajnor st.,  Haukeová, Hubertová, M.Liška, Pavelková,  Ševčíková, Tesáriková, Repta, Reptová, Nosko, Starcová a Milanko Starec). Medzi nami bol aj najmladší účastník, 3-ročný Milanko Starec, vnuk Milana Hrajnohu z Košariskej ulice a bol pre celý upratovací tím príjemným osviežením. Mal so sebou aj veľkú lopatu, na ktorú si dával nakladať smeti a vkladal do sáčkov s odpadom. Obec zabezpečila deň pred vyčistením parku pokosenie  parku a tak po vyhrabaní trávnatej časti, vyzbieraní suchých popadaných konárov a  vyzametaní chodníka dostala dominanta časti obce Nové Košariská zdravý jarný nádych. O dva týždne prešiel okolo parku zástup  s viac ako sto účastníkov Vlasteneckej pochôdzky, ktorí sa zúčastnili spomienkovej slávnosti  pri výročí tragickej smrti dr. generála M. R. Štefánika pred ev. kostolom a vo vnutri kostola a tak sa mohol zaskvieť vo svojom jarnom šate. Medzi účastníkmi brigády vládla priateľská atmosféra, ku ktorej prispelo aj slnečné počasie a  na záver ako vidieť z fotografie dobrý pocit z vykonanej práce. Priatelia sa stretli, pri práci si aj porozprávali a veru aj zaspomínali na staré časy. Nemôžeme našu krátku každoročnú správu ukončiť inak ako po iné roky, totiž  apelujeme na všetkých, ktorí sa radi prechádzajú v Parku a posedia s priateľmi alebo len prechádzajú ním. Prosíme, buďte k prostrediu ohľaduplní, odpady dávajte tam, kam patria, teda do košov, nie na trávu, či na chodník!

O.Reptová

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1