Obsah

Fašiangové  tradície

Tohto roku pripadol koniec fašiangov na koniec februára.  Po prvýkrát sa pri tejto príležitosti  stretli aj  členovia a sympatizanti pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v MKS, a to, 27. februára,  aby si pripomenuli  spoločne tradície fašiangov. V programe bola bohatá ponuka ochutnávky sladkých dobrôt – šišiek, fániek – Božích milostí, či triesok, ale aj kultúrny program folklórneho súboru Prvosienka. Členovia súboru – deti, ale aj dospelí, účastníkom priblížili koniec obdobia fašiangov a zožali veľký úspech.  Účastníci ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Vďaka patrí vedúcim súboru: pp. Soni a Ľudke Jáchimovej, ale aj všetkým milým, ochotným účinkujúcim. Stretnutie malo okrem iného najmä priblížiť  fašiangové tradície – či dostatočné odovzdávame skúsenosti v pečení sladkých fašiangových dobrôt – a môžeme konštatovať, že sa to ešte darí. Do pečenia sa zapojilo  10 členiek pobočky Spolku a verte, že mali úspech. Stretnutie malo aj ďalší súvisiaci cieľ – podať členom detailnejšiu informáciu o aktivitách v roku 2017.

Členovia  si tiež uctili minútou ticha odchod do večnosti  Čestného občana obce Dunajská Lužná, dlhoročného starostu družobnej obce Priepasné,  pána Vladislava Valihora, ktorý zomrel 19. januára 2017 vo veku 74 rokov a patril neodmysliteľne k šíriteľom myšlienok osobnosti M. R. Štefánika a k priateľom našej obce a našej pobočky Spolku.

Za zdarný priebeh  fašiangového stretnutia ďakujeme vedeniu MKS za poskytnutie a spoluprípravu priestorov, pp. Valšíkovej a Durecovi, vedúcim a členom folklórnemu súboru

Prvosienka a všetkým členom a sympatizantom pobočky Spolku, ktorí mnohorakým (či finančným, resp. nefinančným spôsobom) prispeli k úžasnej atmosfére.  

 

O.Reptová

Autor fotodokumnetácie: M. Liška  

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1