Obsah

Štefánik – Slnko v zatmení

To je názov divadelného predstavenia, ktorého sme sa stali svedkami 1. marca v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Viac ako štyridsať členov, či sympatizantov pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika sa odhodlalo v zimný deň putovať za kultúrou. Oplatilo sa, veď o našom rodákovi nie je až tak veľa dramatických, či umeleckých diel, aby sa nám zunovalo ich pozerať, či počúvať. A tak sme sa ponorili do hry autorky a režisérky Evy Borušovičovej o najpodstatnejších okamihoch života Milana Rastislava Štefánika. Boli sme svedkami prierezom jeho života- od študentských čias v Prahe, v Paríži, cez jeho cestovateľské a fotografické schopnosti na Tahiti, ale aj jeho diplomatické, vojenské, vynálezecké schopnosti, ale aj cez jeho vedecké ambície a cez veľkú jeho túžbu oslobodiť Slovákov a urobiť im život lepším až po tragický okamih, ktorý ukončil predčasne jeho život. Hercom a ostatným, ktorí sa podieľali na úspešnej hre sme sa odvďačili nielen dlhotrvajúcim potleskom, ale aj kvetinovými darmi. Naša pozornosť bola smerovaná nielen na hlavnú postavu, ktorú bravúrne zvládol Martin  Šalacha, ale aj celý herecký tím. Vďaka, že pri výročiach, ktoré si tento rok pripomenieme – 100. výročie vzniku 1. ČSR a budúci rok 100. výročie tragickej smrti M.R.Štefánika dokazujeme, že M.R.Štefánik žije v národe a že si jeho odkaz ctíme a pripomíname – Veriť, milovať, pracovať, ale aj Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.

O.Reptová

Foto: A. Klčová

 

Stránka

  • 1

Návšteva divadla Nitra - Štefánik

Návšteva divadla Nitra - Štefánik


Stránka

  • 1