Obsah

(Po)Fašiangové stretnutie

Spolok rodákov má ambíciu pokračovať v tradícii pripomienky na fašiangy v živote našich predkov. Členovia a sympatizanti prijali pozvanie v poradí na druhé takéto stretnutie, ktoré sa konalo 16. februára v školskej jedálni ZŠ. K účastníkom sa prihovoril aj prítomný zástupca starostu obce, p. Ján Mosný, ml. V programe bola ponuka ochutnávky sladkých dobrôt –  fániek – Božích milostí, či triesok, mnohých druhov pagáčikov, ale aj iných koláčikov, ktoré upiekli naše šikovné členky. Potvrdilo sa, že nezabúdame na receptúry našich starých mám, či mám. Fašiangy nám pripomenulo aj 25 členov detského folklórneho súboru Prvosienka pod vedením jeho vedúcej, pani Ľudmily a Soni Jáchimovej, ktorý pôsobí pri ZUŠ. Deti spievali, tancovali a pri pochovávaní „basy“ tak plakali, že sme im takmer uverili. Vyprevádzali a ďakovali sme im dlhotrvajúcim potleskom. Stretnutie malo okrem uvedenej ochutnávky dobrôt a kultúrneho občerstvenia aj informačný charakter o činnosti za rok 2017, ale aj o pláne na rok 2018. V rámci bodu -rôzne-bola prezentovaná informácia o prácach na Kronike, ktorú vedie naša sympatizantka, pani Mária Ducková – Adamcová, ktorej sme tiež úprimne zatlieskali a vyjadrili našu vďaku. Je v nej zaznamený život pobočky Spolku od roku jej založenia – 2006 až po súčasnosť.. Minútou ticha sme si uctili pamiatku členov, ktorí nás v ostatnom roku opustili, a to:– pp. Eva Kazíková, Ivan Hrajnoha a Vlasta Kroupová.

Za poskytnutie priestorov ďakujeme vedúcej školskej jedálne pri ZŠ, pani Betke Némethovej. Za zdarný priebeh stretnutia ďakujeme všetkým členom a sympatizantom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli (príprava priestorov, za koláčiky, čaj, kávu, chlebíky, za kultúrny program,  za fotodokumentáciu a aj za dobrú náladu). Nemenujem, lebo by to bol takmer celý zoznam členov pobočky.

Širšiu fotodokumentáciu si môžete pozrieť na web stránke obce v časti „Spolok rodákov rok 2018“.

O.Reptová

Autori fotodokumnetácie: pp.Andrea Tesáriková, Milan. Liška  

Stránka

  • 1

Pohľad na účastníkov fašiangového stretnutia

Pohľad na účastníkov fašiangového stretnutia

Prvosienka v tanci

Prvosienka v tanci


Stránka

  • 1