Obsah

Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej sa vydala v rámci dlhodobého projektu poznávať svoju históriu účasťou na spomienkovej slávnosti v rodnej obci Košariská a v družobnej obci Priepasné, ale aj návštevou múzea holokaustu v Seredi.

Už mnoho rokov v deň výročia narodenia M. R. Štefánika, 21. júla ráno, sa vydávajú na cestu poznávať našu históriu členovia  a sympatizanti Spolku. Aj pán starosta Štefan Jurčík nám prišiel osobne zaželať šťastnú cestu, keďže sa pre pracovné povinnosti nemohol zájazdu zúčastniť.

Prvá zastávka bola v Seredi, kde sme navštívili Múzeum holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky u nás na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sme mali možnosť vidieť dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov. Súčasťou expozície je aj dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Osvienčim, kde sme položili kyticu kvetov a zapálili sviečku na pamiatku zavraždených Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu. 

Druhá zastávka bola v obci Košariská, kde sa každoročne koná spomienková slávnosť pri výročí narodenia nášho rodáka gen. M. R. Štefánika. pod záštitou ministerstva obrany SR, SNM a obce Košariská. Zhromaždenie účastníkov sme osviežili našimi bledomodrými tričkami s podobizňou M. R. Štefánika, ale aj členovia vo vyšívaných košeliach. Vzbudili sme tým ako aj po minulé roky, pozornosť ostatných účastníkov. Dokonca si nás všimla aj televízia, či aj  tlačené médiá. Po pietnej časti slávnosti, ktorá spočívala v kladení vencov a kytíc k buste na rodnom dome , ktorej sme sa zúčastnili aj v mene našej obce, odzneli prejavy a príhovory, sme mali možnosť navštíviť expozíciu v múzeu. V kostole  sme sa zúčastnili prezentácie knihy pána Vrábela o M. R. Štefánikovi a jeho úlohe pri vzniku 1. ČSR pod názvom „Splnený sen“. V múzeu nás čakalo prekvapenie vo forme historických postáv v dobových kostýmoch a bol to nezabudnuteľný zážitok. Neobišli sme ani cintorín, na ktorom sú pochovaní rodičia M. R. Štefánika, kde sme tiež položili kyticu kvetov. No naše kroky viedli aj k hrobu nášho Čestného občana, pána Valihoru, ktorý sa veľkou mierou pričinil o nadštandardné vzťahy medzi rodákmi z obcí Priepasné, Košariská a z Nových Košarísk.

No a po oficiálnom programe spomienkovej slávnosti nás privítala pani farárka Z. Durcová v zborovej miestnosti cirkevného zboru a po slovách privítania a vyslovenia vďaky za neúnavnosť v účasti na spomienkových slávnostiach spojených s osobnosťou rodáka M. R. Štefánika,  nás pozvala na rýchle občerstvenie, pretože bolo veľmi horúco.

Tento rok sme nevynechali ani návštevu miesto odpočinku M. R. Štefánika na Bradle, kde sme okrem položenia kvetov strávili príjemné chvíle prechádzkou po obvode jedinečného monumentu v Európe s pohľadom na všetky svetové strany, kde sa oči popásli na prekrásnej podbradlianskej prírode. Ostatnou zastávkou bola návšteva družobnej obce Priepasné. Po privítaní starostom obce pánom Czerem a po jedinečnom a tradičnom speve pri Strome priateľstva sme prijali pozvanie na neformálne stretnutie. Okrem osviežujúceho občerstvenia násv členky speváckej skupiny privítali príjemným spevom starodávnych ľudových piesní aj s niektorými novými textami od p. Alžbety Krásnej, autorky knihy „Víprafki“, ktoré nás veľmi rozcitliveli, ... napr. záver jednej piesne: „zanechávame vám potomkovia naši, najdrahšiu rodnú zem, šetko, čo ju krášli. Opatrujte, chránte , noste ju pod srcom, nech život rozkvitá v tom našom Priepasnom“. A boli by sme ešte dlho sedeli, počúvali, ale aj spievali, ale čas bol neúprosný. Lúčenie je vždy ťažké a dlhotrvajúce, veď odchádzali sme od priateľov. No a už sme uháňali briežkami okolo Vrška cez Košariská, Vrbové a cez kvapky dažďa nás bezpečne a  šťastne dopravil domov  pán Števo Fajnor.

Na záver organizátori putovania za poznaním histórie vyslovujú vďaku všetkým účastníkom za účasť a disciplinovanosť. Za fotodokumentáciu vďaka p. Tesárikovej Liškovi. Môžete si ju v skrátenej verzii pozrieť na webovskej stránke našej obce v časti Kultúra a organizácie/organizácie a združenia/Spolok rodákov 2018/zájazd júl 2018.

Dňa 20. júla, v podvečerných hodinách, si členovia Spolku pripomenuli výročie narodenia M. R. Štefánika aj pri pamätníku v našej obci v areáli pred ev. kostolom.

 

Oľga Reptová

 

Autorka foto: A.Tesáriková

 

 

 

Stránka

  • 1

Pred Múzeom holokaustu v Seredi

Pred Múzeom holokaustu v Seredi

Pred vagónom, ktorým viezli Židov do Osvienčimu

Pred vagónom, ktorým viezli Židov do Osvienčimu

Košariská - pred rodným domom M.R.Štefánika

Košariská - pred rodným domom M.R.Štefánika

Prehliadka Múzea M.R.Štefánika Košariská

Prehliadka Múzea M.R.Štefánika Košariská

Pani farárka Durcová nás víta na fare Košariská

Pani farárka Durcová nás víta na fare Košariská

Priepasné - pred spevom pri Strome priateľstva

Priepasné - pred spevom pri Strome priateľstva

Pohľad na časť účastníkov družobného stretnutia v Priepasnom

Pohľad na časť účastníkov družobného stretnutia v Priepasnom

Pohľad na účastníkov zájazdu na stretnutí v Priepasnom

Pohľad na účastníkov zájazdu na stretnutí v Priepasnom

Časť účastníkov stretnutia v Priepasnom

Časť účastníkov stretnutia v Priepasnom

Čas lúčenia s priateľmi v Priepasnom

Čas lúčenia s priateľmi v Priepasnom


Stránka

  • 1