Obsah

V roku 2011 plánujeme

 

ROK 2011
4. marec 2011 Návšteva výstavy v Národnom múzeu v BA - M.R.Štefánik - TAHITI Spolok rodákov M.R. Štefánika a JDS
4. máj 2011 Vlastenecká pochôdzka Juhom Slovenska pri výročí smrti M.R. Štefánika - pri pamätníku v DL MO Matica, OcÚ, ZŠ,CZ ECAV, Spolok rodákov M.R.Štefánika
21. júl 2011 Zájazd na Košariská - Priepasné - pri príležitosti 131. výročia narodenia M.R. Štefánika Spolok M.R. štefánika, OcÚ, JDS
október 2011 Stretnutie pri príležitosti 93. výročia vzniku 1. ČSR - spomienka na M.R. Štefánika Spolok M.R. Štefánika, OcÚ, MKS, CZ ECAV DL