Obsah

Stolnotenisová sezóna 2013/2014 v Dunajskej Lužnej

V stolnotenisovej sezóne 2013/2014 sa A-družstvo umiestnilo na 11. mieste z 12 družstiev 3. ligy. Spolu s Recou sa stalo družstvom zostupujúcim do štvrtej ligy. Je to dôsledok niekoľkých absencií Jána Beleša zo zdravotných dôvodov a Baláža z pracovných dôvodov ako aj najhorších podmienok pre stolný tenis v Dunajskej Lužnej v celej histórii. Zanedbateľné financie pridelené na kalendárny rok 2013 sa použili ešte na vyplatenie ZDŠ za telocvičňu za sezónu 2012/2013. Celú sezónu 2013/2014 si hráči financovali z vlastného. Súperi odmietali hrať na popraskaných stoloch s neregulárnymi sieťkami. Stoly, ktoré sme si sami zakúpili boli poškodené v predchádzajúcich rokoch na turnajoch neregistrovanými hráčmi a žiakmi ZDŠ. A-družstvo sa preto pokúšalo odohrať aj domáce zápasy na súperových stoloch a odohralo sezónu bez tréningov. Napriek zostupu sme dostali ponuku hrať aj v sezóne 2014/2015 v 3. lige, ktorú sme odmietli, pretože požadované prostriedky na nové regulárne stoly sme nedostali. Je to veľká škoda, pretože prebojovať sa v ktorejkoľvek lige do vyššej je veľmi ťažko, pretože za najlepšie družstva v danej lige hrávaju aj hráči z 2. alebo 3. ligy. B-družstvo sa umiestnilo na 9. mieste z 12 družstiev v 7. lige, kde jedno družstvo odstúpilo a do 8. ligy zostúpilo iba družstvo na 11. mieste. V 3. lige neexistuje také družstvo ako sú družstvá Dunajskej Lužnej: a) čisto amatérske, b) zložené iba z domácich hráčov.

Vynikajúce individuálne výsledky dosiahol ako vždy Ján Beleš, ktorý by mohol hrávať aj 1. ligu. Zrejme prestúpi do iného družstva. Neuveriteľne dobré výsledky dosiahol mladý Tomáš Pogáč, ktorý prekvapivo vyhral viacero zápasov aj keď nastúpil za A-družstvo.

Hráči A-družstva a B-družstva pomohli ako každoročne pri organizovaní súťaží neregistrovaných hráčov v stolnom tenise v piatich rôznych kategóriách.

Treba poďakovať Obecnému úradu za zvýšenie finančnej podpory stolných tenistov. Nedosahuje síce hodnotu spred 3 rokov,  ale hráči budú z vlastného platiť ZDŠ za telocvičňu menej ako dva minulé roky, v ktorých sme prišli najprv o 2., potom aj o 3. ligu.

V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame umiestnenie hráčov Dunajskej Lužnej v oficiálnych krajských rebríčkoch za posledné tri sezóny. Celkove bolo hodnotených 760 hráčov. Z tabuľky je zrejmé, že stolný tenis v Dunajskej Lužnej je na predpovedanom zostupe a hráči si zhoršili svoje postavenia. Je to dôsledok viacročnej neutešenej situácii, neporovnateľne horšej, akú majú iné stolnotenisové oddiely, resp. náš futbalový oddiel. Domáce zápasy sa budú hrávať v telocvični ZDŠ vždy v stredu od 18:30.

Č. Meno Poradie v stolnotenisovom rebríčku rebríčku SR (bratislavský kraj)
pre r. 2014/2015 pre r. 2013/2014 pre r. 2012/2013
1. BELEŠ Ján 69 31 62
2. BALÁŽ Ivan 110 90 112
3. LUNÁK Miroslav 116 97 119
4. CHOLVADT Pavol 122 98 120
5. PATYLA Jozef 271 120 140
6. POGÁČ Tomáš 279 310 327
7. BENKO Peter 329 345 361
8. AWWAD Samir 373 332 349
9. KOLEV Michail 392 371 386
10. KAPUSTÍK Peter 398 439 452
11. BELEŠ Jozef 422 424 438
12. HERMANN Peter 494 370 385
13. PAPULÁK Matej 611 508 521
14. MIČKA  Bohumil 645 - -
15. RYSULA Bohumil 657 566 577
16. PAPULÁK Pavol 686 601 609

Ivan Baláž,
predseda stolnotenisového oddielu