Obsah

Stolný tenis v Dunajskej Lužnej v sezóne 2012/2013

 

V stolnotenisovej sezóne 2011/2012 sa A-družstvo umiestnilo na 5. mieste z 12 družstiev piatej ligy. Bez Jána Beleša, ktorý pre veľmi zlé podmienky pre stolný tenis v Dunajskej Lužnej hrával v 2. lige, kde hosťoval 2 roky v družstve Stavbár A s vynikajúcimi individuálnymi výsledkami (viac ako 50 % úspešnosť). B-družstvo sa umiestnilo na 8. mieste z 12 družstiev v ôsmej lige.

Aj vďaka vynikajúcim individuálnym výsledkom  Jána Beleša ponúkli bratislavské riadiace orgány stolnotenisových súťaží Dunajskej Lužnej hrať v sezóne 2012/13: a) A-družstvu v 2. lige (!!!) a B- družstvu v 7. lige. V celej stolnotenisovej histórii Dunajskej Lužnej ani A- ani B-družstvo v tak vysokých súťažiach ešte nehrali. Pritom v 2. lige neexistuje také družstvo ako je družstvo Dunajskej Lužnej: a) čisto amatérske, b) zložené iba z domácich hráčov z Dunajskej Lužnej. V tomto sa stolnotenisový oddiel diametrálne odlišuje od futbalového oddielu Dunajskej Lužnej.

A-družstvo, už posilnené Jánom Belešom po skončení sezóny 2012/13 vypadlo z 2. do 3. ligy. B-družstvo skončilo v 7. lige v strede tabuľky a udržalo sa v nej.

Šiesti hráči A-družstva a B-družstva pomohli v Dunajskej Lužnej pri organizovaní súťaží neregistrovaných v stolnom tenise v piatich rôznych kategóriách. Stolní tenisti ponúkli základnej škole pomoc pri organizovaní súťaží žiakov jednotlivých tried a pri ich tréningoch,

aby sa úroveň stolného tenisu dosiahnutá po cca 15 rokoch udržala aj v ďalších rokoch vďaka mladej generácii.

Celosvetová kríza športovaniu vôbec nepraje. Obecný úrad napriek výborným výsledkom podporuje stolnotenisový oddiel nasledovným spôsobom: a) poplatok Základnej škole za zápasy v telocvični: v sezóne 2011/12: 2000 eur; v sezóne 2012/13: v rozpočte na začiatku roka pridelených 2000 eur, neskôr bez prechádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu skrátených na 1000 eur; v nastávajúcej sezóne 2013/14 už iba 300 eur na telocvičňu; b) na ďalšie výdavky každoročne 300 eur. Nezavážilo ani to, že aj stolní tenisti prispievajú k reprezentácii obce a k šíreniu dobrého mena Dunajskej Lužnej. Z vyššie uvedeného by sa mohlo zdať, že Základnou školou požadovaný poplatok za telocvičňu stále klesá. Opak je pravdou. Pritom stolní tenisti potrebujú pre hru iba svetlo a bezvetrie. A-družstvo hráva zápasy bez tréningov a pokúša sa aj domáce zápasy odohrať u súperov.

V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame oficiálne výsledky a umiestnenie hráčov Dunajskej Lužnej v krajskom rebríčku. Celkove bolo hodnotených 692 hráčov. Z tabuľky je zrejmé, že všetci hráči Dunajskej Lužnej si zlepšili svoje postavenie napriek skľučujúcej situácii, neporovnateľne horšej, akú majú iné stolnotenisové oddiely. Každému musí byť jasné, že za týchto okolnosti sa dosiahol vrchol a so stolným tenisom to v budúcnosti pôjde v Dunajskej Lužnej strmo dole kopcom, smerujúc k zániku stolnotenisového oddielu.

Športovanie, a je jedno o aký druh ide, je nepopierateľne dôležité pre formovanie osobnosti a jej charakterových vlastností. Podceňovanie tejto skutočnosti a šetrenie na  nesprávnom mieste bude mať katastrofálne následky pre celú populáciu SR. V profesionálnom športe je to práve naopak:  dopingy, podvody, podplácania, čierne fondy. V ňom nejde o etiku, morálku ale o peniaze. To nenazývam športovanie.

 

Poradie v kraji

Meno

Družstvo

A – 2. liga

(12/12)

B – 7. liga

(5/12)

Body

2013/14

2012/13

celkom

za sezónu 2012/13

50 % za sezónu 2011/12

31 62 Beleš Ján D. Lužná A 5,75308 3,19383 2,55925
90 112 Baláž Ivan D. Lužná A 4,23320 2,77792 1,45528
97 119 Lunák Miroslav D. Lužná A 4,09771 2,78537 1,31234
98 120 Cholvadt Pavol D. Lužná A 4,09522 2,75714 1,33808
120 140 Patyla Jozef D. Lužná A, B 3,61060 2,49714 1,11346
310 327 Pogáč Tomáš D. Lužná B 1,35085 0,78824 0,56261
332 349 Awwad Samír D. Lužná B 1,21056 0,49714 0,71342
345 361 Benko Peter D. Lužná B 1,11224 0,57500 0,53724
370 385 Hermann Peter D. Lužná B 0,99527 0,76818 0,22709
371 386 Kolev Michail D. Lužná B 0,99489 0,50000 0,49489
424 438 Beleš Jozef D. Lužná B 0,65801 0,30857 0,34944
439 452 Kapustík Peter D. Lužná B 0,59143 0,39429 0,19714
508 521 Papulák Matej D. Lužná B 0,30558 0,10857 0,19701
566 577 Rysula Bohumil D. Lužná B 0,16794   0,16794
601 609 Papulák Pavol D. Lužná B 0,07714 0,05143 0,02571

 

Ivan Baláž,

predseda stolnotenisového oddielu