Obsah

Veľkonočný stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Štafana Jurčíka 19.3.2016

 

Kategória dievčatá 10-12-ročné

1. Veronika Vozárová (12)     2 2 0  6:0

2. Lenka Vozárová (10)             2 1 1  3:3 

3. Adelka Hronová (13)            2 0 2  0:6

 

Kategória 9-12-roční

Trvalý pohár starostu Štefana Jurčíka získal Dominik Káčer

1.-3. Dominik Káčer (12)   10 9 1  25:6 

         podiel 4.17,   rozdiel 19,  vzaj. záp. 3  4:4,  vzaj. zap. 2  3:1

1.-3. Michal Svoboda (11)  10 9 1  25:6 

         podiel 4.17,   rozdiel 19,  vzaj. zap. 3  4:5,  vzaj. zap. 2  1:3

1.-3. Šimon Bulla (12)         10 9 1  26:8 

        podiel 2,25,   rozdiel 18,  vzaj. zap. 3  5:4

4. Lukáš Mička (10)               10 6 3  19:9

5. Veronika Vozárová (12)    10 5 4  18:14

6. Adam Bulla (9)                  10 4 5  12:17

7. Denis Kolínek (12)            10 2 7   9:24

8. Lenka Vozárová (10)        10 2 7   7:25

9. Eliáš Vozár (12)                 10 1 8   9:25

10. Martin Franko (10)         10 1 8   6:24

 

Kategória 13-15-roční

Putovný pohár starostu Štefana Jurčíka získal Martin Vozár ml.

1. Martin Vozár ml. (14)       7 7 0  21:2

2. Marek Palaga (14)               7 6 1  19:5

3. Jozef Vozár ml. (14)            7 5 2  17:7

4. Adam Jurišta (13)               7 4 3  14:9

5. Goran Káčer (13)                7 3 4   9:11

6. Filip Monček (15)               7 2 5   8:15

7. Filip Hraška (13)                  7 16   3:18

8. Adelka Hronová (13)          7 0 7   0:21

 

Kategória 17-18-roční

1. Adam Čúzy                        1 1 0   3:1

2. Viliam Palaga                     1 0 1   1:3

 

Kategória ženy

1. Jasna Káčer

 

Kategória  17-100-roční

1. Jasna Káčer                      7 7 0   21:1

2. Martin Vozár st.                 7 5 2   17:6

3. Jozef Vozár st.                    7 5 2    16:9

4. Tibor Kepencay                 7 4 3    14:11

5. Juraj Bulla                          7 4 3    12:12

6. Rybovič                               7 2 5     9:15

7. Adam Čúzy (17)                 7 1 6    4:19

8. Viliam Palaga (18)             7 0 7    1:21    

 

Medailová úspešnosť rodín:

1. Káčerovci (Jasna, Dominik) 3 zlaté

2. Vozárovci (Martin st., Martin ml., Veronika, Lenka)  2 zlaté, 2 strieborné)

3. Vozárovci (Jozef st., Jozef ml.) 1 strieborná, 1 bronzová

 

Veľkonočný turnaj registrovaných hráčov vyhral večer Ján Beleš.

 

Organizátori a sponzori:

MO Matice slovenskej, Obecný úrad, Obecný futbalový klub, Základná škola, Stolnotenisový klub, Klub kresťansko-demokratického hnutia, Dobré jablká, DUNAJSKÁ LUŽNÁ.

Riadenie turnaja: Ivan Baláž, Ján Beleš, Pavol Cholvadt (foto), hráči A-družstva.

Stanislav Bajaník                                                                                                    

Ivan Baláž       

 

Stránka

  • 1

Zľava: 2. Lenka Vozárová, 1.Veronika Vozárová, 3.Adelka Hronová (už obeduje)

Zľava: 2. Lenka Vozárová, 1.Veronika Vozárová, 3.Adelka Hronová (už obeduje)

Zľava: 1.-3. Šimon Bulla, 1.-3. Dominik Káčer, 1.-3. Michal Svoboda (už obeduje)

Zľava: 1.-3. Šimon Bulla, 1.-3. Dominik Káčer, 1.-3. Michal Svoboda (už obeduje)

Zľava: 2. Marek Palaga, 1. Martin Vozár ml., 3. Jozef Vozár ml.

Zľava: 2. Marek Palaga, 1. Martin Vozár ml., 3. Jozef Vozár ml.

Zľava: 1. Jasna Káčer, 2. Martin Vozár st., 3. Jozef Vozár st.

Zľava: 1. Jasna Káčer, 2. Martin Vozár st., 3. Jozef Vozár st.

Zľava: Ivan Baláž predseda stolnotenisového oddielu, Štefan Jurčík, starosta, 
Stanislav Bajaník, Matica slovenská, hlavný organizátor

Zľava: Ivan Baláž predseda stolnotenisového oddielu, Štefan Jurčík, starosta,
Stanislav Bajaník, Matica slovenská, hlavný organizátor

Dominik Káčer preberá trvalý pohár starostu Štefana Jurčíka

Dominik Káčer preberá trvalý pohár starostu Štefana Jurčíka

Martin Vozár ml. preberá putovný pohár starostu Štefana Jurčíka

Martin Vozár ml. preberá putovný pohár starostu Štefana Jurčíka

Vyhlasovanie výsledkov. Vpravo: Ján Beleš najlepší hráč A-družstva Dunajskej Lužnej ako
riaditeľ turnaja

Vyhlasovanie výsledkov. Vpravo: Ján Beleš najlepší hráč A-družstva Dunajskej Lužnej ako
riaditeľ turnaja


Stránka

  • 1