Obsah

KALENDÁR KULTÚRNYCH AKCIÍ 2019 – DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dátum

Akcia

Priestor v MKS

Akcia

Kontakt

04. 03. 2019 - pondelok

Predstavenie Chlieb s maslom

Malá sála

Divadlo

MKS

05. 03. 2019 - utorok

Babská – pochovanie basy

Malá sála

Obecná zábava

Obec

23. 03. 2019 – sobota

Výročná schôdza JDS

Malá sála

Schôdza

 JDS

05. 04. 2019 – piatok

Deň učiteľov

Malá sála

Stretnutie

Rada školy a OcÚ

06. 04. 2019 - sobota

Detské divadielko

Veľká sála

Divadlo

Rodinné centrum Daisy

13. 04. 2019 - streda

Detské divadlo Hanička a Murko

Malá sála

Divadlo

p. Zimányiová

25. 04. 2019 - štvrtok

Láskavá show

Veľká sála

Show

p. Paľo Drapák

30. 04. 2019 - utorok

Stavanie mája

Nám. sv. Martina

Tradícia

Obec

26. 05. 2019 - nedeľa

Cesta rozprávkovým lesom

Ihrisko Jama a okolie

Detské

pp. Glassová, Gregová

02.06. 2019 - nedeľa

Deň rodiny

Ihrisko Jama

Tradícia

Obec

08. 06. 2019 - sobota

Beh DL

obec

Športová

pp. Glassová, Gregová

15. 06. 2019 - sobota

Detské divadlo

Malá sála

Divadlo

Rodinné centrum Daisy

22. 06. 2019 - sobota

Jánske ohne

Za hrádzou

Tradícia

Obec

03. 08. 2019 - sobota

Školský festival

Areál ZŠ

Spoločenská

Obec a Promo Activity

17. 08. 2019 - sobota

Premiéra divad. predstavenia

Veľká sála

Divadlo

Divadlo ATak

07. 09. 2019 - sobota

Deň obce

Ihrisko Jama

Spoločenská

Obec

14. 09. 2019 - 

sobota

Trhy Ohrádka veľká sála Trhy MKS
28. 09. 2019 - sobota LINKA Box malá sála šport Linka Box

05. 10. 2019 - 

sobota

Spolok M.R.Štefánika malá sála stretnutie Spolok

12. 10. 2019 - 

sobota

Oldies Party malá sála Zábava MKS

26. 10. 2019

 sobota

Mesiac úcty - JDS

Malá sála

Spoločenská

JDS

10. 11. 2019

nedeľa

Detské divadlo Hanička a Murko Malá sála Divadlo MKS
13. 11. 2019 Trhy OBUTY Partizánske Veľká sála Trhy MKS

16. a 17. 11. 2019

sobota - nedeľa

Burza lyží veľká sála trhy MKS
22. 11. 2019 Klub TANČIAREŇ Malá sála Spoločenská MKS

01. 12. 2019 - nedeľa

Rozsvietenie vianočného stromu

Nám. sv. Martina

Tradícia

Obec

07. 12. 2019 - sobota

Vianočné posedenie seniorov

Veľká sála

Spoločenská

Sociálna komisia pri OZ

14. 12. 2019 - sobota

Vianočné trhy

Nám. sv. Martina

Spoločenská

Obec a Promo Activity

15. 12. 2019

nedeľa

Koncert FRAGILE Veľká sála Koncert MKS