Obsah

Zdravotnícke zariadenia

lekárske zariadenia

FAMILY DENTAL CARE, s.r.o. 1

FAMILY DENTAL CARE, s.r.o.

stomatológ
2.poschodie, č. dverí 302 a 303

TETIS s.r.o. 1

TETIS s.r.o.

špecializovaná rehabilitačná nemocnica (v minulosti známa ako Rehabilitačné detské centrum)