Obsah

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa

Vybavíte na ktoromkoľvek matričnom úrade.


K vybaveniu potrebujete:

  • preukaz totožnosti obidvoch rodičov
  • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

 

Spôsob vybavenia :

Zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi.

 

Určenie otcovstva po narodení dieťaťa

K vybaveniu potrebujete:

  • preukaz totožnosti obidvoch rodičov
  • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • rodný list dieťaťa
  • odporúča sa riešiť priamo na matrike, ktorá vydala rodný list dieťaťa


Spôsob vybavenia:

Zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi.