Obsah

Vydávanie matričných dokladov: rodný list, sobášny list, úmrtný list

K vybaveniu potrebujete:

  • osobne , alebo písomne podať žiadosť (tlačivo: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu)
  • ak za niekoho vybavujú rodinní príslušníci – v zmysle zákona sa za takýchto považujú: manžel/manželka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti
  • uhradiť správny poplatok 5,00 €
  • potrebný doklad: preukaz totožnosti