Obsah

Analýza odpadového hospodárstva obce

Obecný úrad dal vypracovať začiatkom roka 2011 analýzu odpadového hospodárstva a návrhy na zlepšenie riadenia odpadového hospodárstva v obci Dunajská Lužná.

Analýza stavu odpadového hospodárstva v obci Dunajská Lužná pre komunálne odpady MAREC 2011

Analýza stavu odpadového hospodárstva v obci Dunajská Lužná pre komunálne odpady
Časť 2: Návrhy na zlepšenie riadenia odpadového hospodárstva v obci Dunajská Lužná Apríl 2011