Obsah

Termíny zberu komunálneho odpadu v obci

 
Termíny vývozov komunálneho odpadu nájdete tu: 

Termíny vývozov na rok 2021

Prehľad vývozov 2021 farebne


Na území obce Dunajská Lužná sa z domácnosti odváža zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu - papier a plasty. Na zber zmesového komunálneho odpadu a papiera slúžia na tento účel určené nádoby a na zber plastov vrecia (priesvitné). 

Nádoby/ vrecia dostane poplatník k dispozícii po prihlásení sa do systému zberu odpadov v obci.  

Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené k manipulácii o 5:00 h, prípadne deň vopred.

Papier
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

Plasty
Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)
Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.

V prípade, že sa v nádobe / vreci budú nachádzať predmety, ktoré do triedeného zberu nepatria, nádoba/ vrece - nebudú vyvezené.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Sklo
Od 1. januára 2020 bol zrušený vývoz skla z domácností. V obci sú aktuálne rozmiestnené 1100l nádoby za zber skla na týchto stanovištiach:

Por. č. Umiestnenie Počet nádob
1. Čerešňová ulica 1
2. Fialková ulica 1
3. Hlavná ulica 1, parkovisko Jednota 1
4. Hlavná ulica, Pizzeria San Marco 1
5. Jánošíková, parkovisko pri cintoríne 1
6. Jánošíkovská, parkovisko, drevené sochy 1
7. Jánošíkovská ulica, autobusová zastávka 1
8. Jasná ulica, v strede ulice 1
9. Košariská ulica 216, pri budove pošty 2
10. Kováčska ulica, v mieste rozdvojenia ulíc 1
11. Krajná ulica 2
12. Krajná, Jarná ulica, roh ulíc 1
13. Lipnická 127, autobusová zastávka 1
14. Lipnická 312, reštaurácia TORCH 1
15. Lipnická ulica 2, autobusová zastávka 1
16. Lipnická ulica 23, autobusová zastávka 1
17. Lipnická ulica 72, pri materskej škole 1
18. Lokalita "Pri hrádzi", (za hrádzkou v Rovinke) 1
19. Malinová, začiatok ulice 1
20. Nové Košariská, MANGO 1
21. Okružná, penzión ZM 1
22. Pri hrádzi, v blízkosti zákazu prejazdu 1
23. Pri Kniežacích mohylách 1
24. Rekreačná ulica, začiatok ulice 1
25. Sadová ulica 1
26. Slnečná, Športová ulica, roh ulíc 1
27. Studená ulica, na začiatku pri bytovom dome 2
28. Športová ulica, oproti potravinám TERNO 2
29. Veterná ulica 1
30. Záhradná ulica, Spojná ulica, roh ulíc 2