Obsah

Kontakty a tlačivá

 

Kontaktná osoba pre prihlasovanie k vývozu komunálneho odpadu
Mgr. Viera Dikošová tel. č.: 02/40259816
  e-mail: viera.dikosova@dunajskaluzna.sk

 

Kontaktná osoba pre technické zabezpečenie - vývoz odpadu, nálepky a nádoby, zberný dvor
Renáta Braxatoris tel. č.: 02/40259835
  e-mail: renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk

 

Tlačivá: