Obsah

Skládka odpadov

Skládka odpadov Čukárska Paka
Kompostáreň Šamorín - Šámot

Spádová oblasť pre príjem odpadu je územie obcí Združenia Horného Žitného ostrova (obec Dunajská Lužná je členom).

 

Zaradenie skládky

SKLÁDKA PRE NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD

Otváracie hodiny

PONDELOK - PIATOK: 07:00 - 15:00

Zodpovedný vedúci

PAVOL ŠNEGOŇ, TEL: 0907 505 502, e-mail: skladka@zohzo.sk;
KANCELÁRIA ZDRUŽENIA: 031 560 36 66 - 7, mobil: 0905 606119, e-mail: zohzo@zohzo.sk, office@zohzo.sk
http://www.zohzo.sk/

SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE VYDAL: Slovenská inšpekcia ŽP Bratislava
Číslo: 4970/1483-OIPK/2006/Kk/370050105, Bratislava 11.09.2014

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá
  • KOMUNÁLNE ODPADY, VRÁTANE niektorých ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU
  • OSTATNÉ ODPADY (0)
Kompostáreň
  • KONÁRE
  • ZÁHRADNÝ ODPAD (TRÁVA A INÉ ZÁHRADNÉ RASTLINY)
  • KORENE (OSOBITNE BEZ ZEMINY)
Prevádzkové hodiny

PONDELOK - PIATOK: 07:00 - 15:00

Prevádzkovateľ

ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE SO SÍDLOM GAZDOVSKÝ RAD 37/A, 931 01 ŠAMORÍN


Tu nájdete: Cenník pre hotovostných zákazníkov - iné subjekty na r. 2022

Neviete kam vyviezť a ako správne triediť odpad? 

V prevádzke je Linka pre udržateľný Horný Žitný ostrov, na ktorej vám poradíme, ako správne naložiť s vaším odpadom. Naším cieľom je, aby sme mali v regióne menej čiernych skládok, aby odpady, ktoré vieme vytriediť a použiť ako surovinu, neskončili na skládke. Vďaka správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom chránime prírodu, predchádzame čiernym skládkam a šetríme financie.

Telefónna linka  0915 65 66 25 je pre občanov k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30 h.       

Nie všetky odpadky musia ísť do kontajnera. Nie každý odpad musí skončiť na skládke.   

Projekt Efektívna environmentálna politika v regióne je podporený z Európskeho sociálneho fondu.