Obsah

Termíny zberu zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu na rok 2017

Obec Dunajská Lužná
Termíny zberu zmesového komunálneho odpadu rok 2017
  1 x 7 dní 1 x 14 dní 1 x 14 dní 1 x 28 dní
120l, 240l a 1100l 120l a 240l 1100l 120l
pondelok, utorok utorok pondelok utorok
Január 3, 9, 17, 23, 31 3, 17, 31 9, 23 17
Február 6, 14, 20, 28 14, 28 6, 20 14
Marec 6, 14, 20, 28 14, 28 6, 20 14
Apríl 3, 11, 17, 25 11, 25 3, 17 11
Máj 1, 9, 15, 23, 29 9, 23 1, 15, 29 9
Jún 6, 12, 20, 26 6, 20 12, 26 6
Júl 4, 10, 18, 24 4, 18 10, 24 4
August 1, 7, 15, 21, 29 1, 15, 29 7, 21 1, 29
September 4, 12, 18, 26 12, 26 4, 18 26
Október 2, 10, 16, 24, 30 10, 24 2, 16, 30 24
November 7, 13, 21, 27 7, 21 13, 27 21
December 5, 11, 19, 25 5, 19 11, 25 19
Obec Dunajská Lužná

Termíny zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu na rok 2017

  Plasty Papier Sklo
Vrece Nádoba Vrece
Január 25 11 5
Február 22 8 7*
Marec 22 8 7*
Apríl 19 5 4*
Máj 17 3 2*
Jún 28 14 13*
Júl 26 12 6
August 23 9 8*
September 20 6 14
Október 18 4 17*
November 15 1 14*
December 27 13 12*

* ZMENA OPROTI PÔVODNÉMU TERMÍNU

 

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel určené nádoby alebo vrecia, pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne. Prázdne vrece dostane na výmenu každá domácnosť pri vývoze. V prípade potreby je možné získať vrecia aj na mestskom, resp. obecnom úrade.

Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené k manipulácii o 5,00 hod., prípadne deň vopred.

Papier

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká

Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

Plasty

Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)

Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

flasa
Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.


Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Vývozný kalendár komunálny odpad, info zberný dvor, vytriedené zložky komunálneho odpadu 2017