Obsah

Ako správne triediť odpad

Tu sa dozviete viac - video.

Triedený zber odpadov

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) akou je napr. ENVI – PAK, a. s., s ktorou má naša obec uzatvorenú zmluvu.
V spolupráci so spoločnosťou ENVI - PAK, a. s. obec občanov informujeme o systéme triedenia odpadov v obci a tiež o samotných aktivitách OZV ENVI-PAK, a. s.

stlacajme

Detail plagátu
 

Tu nájdete bližšie informácie o tom, čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerovvysvetlivky k značkám na obaloch, podľa ktorých viete, ako správne triediť.

Prehľadný návod a rady ako správne triediť odpad nájdete tu...

 

Čas rozkladu odpadu v prírode

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:​

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

                                                                                               znacky

  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. 
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

   

Tu si môžete vypočuť spot zameraný na správne triedenie odpadu:

https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3

 

 Tu nájdete Detail plagátu

plagat