Obsah

Financovanie triedeného zberu odpadov

 

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) akou je napr. ENVI – PAK, a. s., s ktorou má naša obec uzatvorenú zmluvu.
V spolupráci so spoločnosťou ENVI - PAK, a. s. obec občanov informujeme o systéme triedenia odpadov v obci a tiež o samotných aktivitách OZV ENVI-PAK, a. s.

motivačný plagá

Tu nájdete bližšie informácie o tom, čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerovvysvetlivky k značkám na obaloch, podľa ktorých viete, ako správne triediť.

Prehľadný návod a rady ako správne triediť odpad nájdete tu...

 

Čas rozkladu odpadu v prírode