Obsah

Zber jedlých olejov a tukov
Vychladnutý použitý jedlý rastlinný olej alebo rastlinný alebo aj živočísny tuk zbavený zvyškov potravín zlejte do uzatvárateľnej čistej a suchej priesvitnej plastovej PET fľaše a vhoďte do 120-litrovej nádoby označenej
nálepkou "Použité jedlé oleje a tuky"
.

Nepatria sem motorový olej a iné oleje nie rastlinného pôvodu !

oleje

Na zber jedlých olejov a tukov boli určené tieto stojiská:

miesta

  Detail tabuľky