Obsah

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY v našej obci zbierame do 120-litrových nádob
umiestnených prevažne pri bytových domoch.

Môžete ich odovzdať aj na zbernom dvore.

 

Vychladnutý použitý jedlý rastlinný olej alebo rastlinný alebo aj živočísny tuk zbavený zvyškov potravín zlejte do uzatvárateľnej čistej a suchej priesvitnej plastovej PET fľaše a vhoďte do 120-litrovej nádoby označenej nálepkou "Použité jedlé oleje a tuky".

Nepatria sem motorový olej a iné oleje nie rastlinného pôvodu !

oleje

Na zber jedlých olejov a tukov boli určené tieto stojiská:

miesta

  Detail tabuľky