Obsah


      Čo sú jedlé oleje a tuky?
olej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitý olej alebo tuk môžete v uzatvárateľnej plastovej fľaši
doniesť na zberný dvor počas jeho otváracej doby, t. j. obvykle:

marec - október                             november - február

Streda:  12:00 - 18:00                   Steda:    12:00 - 17:00   
Sobota: 09:00 - 18:00                   Sobota: 09:00 - 16:30