Obsah

Rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení odpadu


Do portfólia spoločnosti ENVI - PAK, a. s. patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku. Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť.

Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti.

Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tak tým vyššia, čím viac kilogramov triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera. 

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter.  

Presné údaje o jednotlivých obciach a mestách v roku 2018 môžete nájsť TU. Ak vás zaujímajú výsledky predchádzajúceho roka (2017), nájdete ich TU. Výsledky aktuálneho rebríčka nie sú porovnateľné s výsledkami rebríčka z roku 2017, a to pre medziročné zmeny v počte zazmluvnených obcí.