Obsah

 

SKLO je možné odovzdať na zbernom dvore
alebo vhodiť do 1100l kontajnerov na sklo umiestnených v obci


 

V obci sú rozmiestnené 1100-litrové nádoby za zber skla na týchto stojiskách:

Por. č. Umiestnenie Počet nádob
1. Čerešňová ulica 1
2. Fialková ulica 1
3. Hlavná ulica 1, parkovisko Jednota 1
4. Hlavná ulica, Pizzeria San Marco 1
5. Jánošíková, parkovisko pri cintoríne 1
6. Jánošíkovská, parkovisko, drevené sochy 1
7. Jánošíkovská ulica, autobusová zastávka 1
8. Jasná ulica, v strede ulice 1
9. Košariská ulica 216, pri budove pošty 2
10. Kováčska ulica, v mieste rozdvojenia ulíc 1
11. Krajná ulica 2
12. Krajná, Jarná ulica, roh ulíc 1
13. Lipnická 127, autobusová zastávka 1
14. Lipnická 312, reštaurácia TORCH 1
15. Lipnická ulica 2, autobusová zastávka 1
16. Lipnická ulica 23, autobusová zastávka 1
17. Lipnická ulica 72, pri materskej škole 1
18. Lokalita "Pri hrádzi", (za hrádzkou v Rovinke) 1
19. Malinová, začiatok ulice 1
20. Nové Košariská, MANGO 1
21. Okružná, penzión ZM 1
22. Pri hrádzi, v blízkosti zákazu prejazdu 1
23. Pri Kniežacích mohylách 1
24. Rekreačná ulica, začiatok ulice 1
25. Sadová ulica 1
26. Slnečná, Športová ulica, roh ulíc 1
27. Studená ulica, na začiatku pri bytovom dome 2
28. Športová ulica, oproti potravinám TERNO 2
29. Veterná ulica 1
30. Záhradná ulica, Spojná ulica, roh ulíc 2
31. Lipová ulica 2

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna.

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze.  Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme  fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.

SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.

Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

lo

Ako to je s recykláciou?

Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo farebné, aby nedošlo k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontejnerov sa najprv triedia a sú z nich odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.

Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov.

Šetrime prírodné zdroje! SKLO je skvelým materiálom, ktorý je možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky).

Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

Prečo je užitočné triediť  sklo?

Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či iné produkty.

vaza

Je dôležité nezabúdať, že zálohované fľaše nepatria do triedeného zberu, ale odovzdajte ho priamo v predajni. O všetko ostatné sa postará OZV ENVI - PAK.