Obsah

Obsah stránky sa pripravuje, priebežne ho dopĺňame...

 

Obce už majú od 01.01.2021 povinnosť zaviesť na svojom území zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (tzv. BRKO).

Dunajská Lužná uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Fidelity Trade, s. r. o., ktorá už u nás zabezpečuje odber jedlých olejov a tukov zo zberného dvora.


Návod, ako triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, tzv. BRKO, nájdete na stránke oprávnenej zberovej spoločnosti - https://fidelitytrade.sk/ vo videu KUCHYNSKÝ ODPAD.

 

Čo patrí a nepatrí do nádoby určenej na BRKO:

BRKO patri nepatri

Stojiská pre 120-litrové nádoby na BRKO boli určené v našej obci na týchto miestach,
prioritne na sídliskách, ale aj na zbernom dvore:

miesta