Obsah

Zberný dvor v Dunajskej Lužnej

Miesto
Zberný dvor nájdete na Jánošíkovskej ulici smerom na Kalinkovo oproti družstevnému dvoru PD Úsvit.
 
Pre koho je určený
Zberný dvor je určený len pre fyzické osoby - nepodnikateľov s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná, resp. pre fyzické osoby – nepodnikateľov s vlastníckym právom k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastroch obce Dunajská Lužná.
 
Vstupné čipy na zberný dvor

Vstup na zberný dvor je od 1.6.2020 možný len s čipom. Čip je pridelený poplatníkovi na základe úhrady poplatku za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci. 

Stratu čipu je potrebné bezodkladne ohlásiť na referáte hospodárskej správy telefonicky 02/40 259 835 alebo mailom renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk 

 
Otváracia doba
Zberný dvor je otvorený počas celého roka vždy v stredu a v sobotu.

 

Obvyklá otváracia doba zberného dvora:

Marec - október
streda: 12:00 - 18:00 
sobota: 09:00 - 18:00 
November - február
streda: 12:00 - 17:00 
sobota: 09:00 - 16:30