Obsah

Zberný dvor v Dunajskej Lužnej

Miesto
Zberný dvor nájdete na Jánošíkovskej ulici smerom na Kalinkovo oproti družstevnému dvoru PD Úsvit.
 
Pre koho je určený
Zberný dvor je určený len pre fyzické osoby - nepodnikateľov s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná, resp. pre fyzické osoby – nepodnikateľov s vlastníckym právom k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastroch obce Dunajská Lužná.
 
Vstupné čipy na zberný dvor

Vstup na zberný dvor je od 1.6.2020 možný len s čipom. Čip je pridelený poplatníkovi na základe úhrady poplatku za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci. 

Stratu čipu je potrebné bezodkladne ohlásiť na referáte odpadového hospodárstva telefonicky 02/40 259 820 alebo e-mailom na jana.dubovcova@dunajskaluzna.sk

 
Otváracia doba
Zberný dvor bude v apríli až septembri 2023 otvorený v utorok, štvrtok a sobotu.

 

Otváracia doba zberného dvora:

1.4.2023 - 30.9.2023
utorok: 13:00 - 18:00 
štvrtok: 13:00 - 18:00
sobota: 09:00 - 18:00