Obsah

CYKLOPRÍSTREŠKY NA ŽELEZNICI

Úschovňa bicyklov v Dunajskej Lužnej

Obecný úrad Dunajská Lužná spúšťa prevádzku cykloprístreškov na železničnej stanici Nové Košariská.

 

Postup ako požiadať je súčasťou prevádzkového poriadku.

Čipy na vstup do cykloprístrešku občanom Dunajskej Lužnej vydávame na základe žiadosti, ktorú môžete podať elektronicky alebo osobne.

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti, budú žiadatelia podpisovať na obecnom úrade pri prevzatí čipu.

Napriek tomu, že občan nie je držiteľom čipu, cykloprístrešok môže využívať pomocou mobilnej aplikácie.

Návod na použitie mobilnej aplikácie je k dispozícii nižšie a tiež je zverejnený priamo na cykloprístreškoch.

 

Žiadosť o vstup do cykloprístreškov.doc

Žiadosť o vstup do cykloprístreškov.pdf

Prevádzkový poriadok

Návod na použitie mobilnej aplikácie