Obsah

Úschovňa bicyklov v Dunajskej Lužnej

Referencia

Plnenie (referencia)

Názov objednávateľa :

Obec Dunajská Lužná
Jánošikovská 466/7
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 00400009
DIČ: 2020663755

Názov dodávateľa:

Ecoprogress s.r.o.
Beskydská 9
811 05 Bratislava
IČO: 50 885 049
DIČ: 2120550850

Názov a stručný opis poskytnutých služieb:

Dodanie 2x SMART - chráneného, uzamykateľného  prístrešku pre bicykle pre Obec Dunajská Lužná (pre 60 bicyklov)

Tech. požiadavky:

  • integrovaný prístupový systém – autorizácia pomocou RFID čipov - antivandal
  • autorizácia prostredníctvom internetovej aplikácie
  • riešenie el. napájania prostredníctvom fotovoltaického systému
  • systém vedenia štatistických údajov o autorizáciách
  • adaptívne osvetlenie
  • inteligentný monitorovací systém
  • dodávka SW na správu užívateľov
  • konštrukcia pozink, farba RAL
  • dodávka poschodových, vertikálnych stojanov spolu so servisným stojanom na bicykle

Zmluvná cena:

38 000,- (bez DPH)

Obdobie realizácie od – do:

07.04.2020 – 07.05.2020

Meno a priezvisko kontaktnej osoby objednávateľa:

Ing. Vladimír Píš

Číslo telefónu a e-mailový kontakt kontaktnej osoby:

+421 454 540, vladimir.pis@dunajskaluzna.sk

Hodnotenie dodávateľa:

Predmet dodávky bol dodávateľom dodaný v požadovanom množstve a kvalite.