Obsah

Integrovaný dopravný systém

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji prináša možnosť v celom kraji cestovať s jedným lístkom.

V IDS BK je zavedená zónovo-časová tarifa. Cena cestovného sa odvíja od počtu precestovaných zón a od časovej dĺžky cesty. Do výpočtu sa započítavajú všetky zóny od nástupnej do cieľovej zastávky, a to aj tie, cez ktoré prechádzate, bez ohľadu na to, či v nich spoj zastavuje. Každá zóna sa však zohľadňuje len raz, aj keď cez ňu prechádzate pri jednej ceste viac krát. Počas cesty môžete ľubovoľný počet krát prestúpiť, avšak Vaša cesta však nesmie trvať dlhšie, ako je časová platnosť lístka. Po skončení časovej platnosti cestovného lístka sa lístok stáva neplatným. V prípade, že spoj mešká, ráta sa čas cesty uvedený v grafikone.

Tarifná ponuka IDS BK ponúka cestovné lístky pokrývajúce rôzne potreby:

 • cestovné lístky na jednu cestu sú platné pre jednu cestu na všetkých linkách vrátane nočných a môžete s nimi ľubovoľne prestupovať. Vaša cesta môže byť v rámci platnosti cestovného lístka aj spiatočná. Platnosť je stanovená počtom alebo zoznamom zón a časom. Môžete tak cestovať v stanovenom počte zón alebo v uvedených zónach a to až do doby konca časovej platnosti. Výhodné sú vtedy, ak cestujete len občas,
 • denné cestovné lístky sú platné na neobmedzený počet ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti. Odporúčame ich, ak v daný deň budete cestovať viac ako 3 krát,
 • predplatné cestovné lístky sú platné na neobmedzený počet ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti. Sú najvýhodnejšou voľbou pre každodenné cesty
 • Karnet je univerzálny cestovný lístok s možnosťou viacnásobného využitia.

Cestovné lístky si môžete zakúpiť na predajných miestach všetkých zapojených dopravcov, v predajných automatoch, v novinových stánkoch, v prímestských autobusoch a predplatné cestovné lístky aj prostredníctvom internetu.

mapka

Viac informácií o Integrovanom dopravnom systéme nájdete na http://www.idsbk.sk, alebo na telefonickom čísle: 0948 102 102, každý deň v čase od 08:00 do 18:00

Zdroj: http://www.idsbk.sk

 

 

 

 

 

Slovak Lines Logo

AKTUALIZÁCIA cestovných poriadkov liniek Slovak Lines, a. s. platná od 01.07.2019 do 14.12.2019:

 

linka 102413 Bratislava - Blatná na Ostrove - Šamorín

102413 Bratislava-Rovinka-Dunajská Lužná-Hamuliakovo-Šamorín, IDS BK 727,737

Spoj č. 41,43 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 14:05 hod. a s príchodom Gabčíkovo, Dom služieb o 15:23 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 26 (X) – s odchodom Gabčíkovo, Dom služieb o 6:18 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 7:07 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 28 ( ) – s odchodom Šamorín, aut. st o 7:10 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:56 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 28 (6+) - s odchodom Šamorín, aut. st o 7:10 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:56 hod.,
 • Nový spoj č. 128 (X10) - s odchodom Šamorín, aut. st o 7:10 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:56 hod.

 

linka 102414 Bratislava - Blatná na Ostrove

102414 Bratislava-Dunajská Lužná-Hamuliakovo-Rovinka-Šamorín,         IDS BK 737, 747

Spoj č. 29,31 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 15:15 hod. a s príchodom Blatná na Ostrove, OcÚ o 16:30 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 14 (X) – s odchodom Blatná na Ostrove, OcÚ o 5:14 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 5:46 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 14 (X10) – s odchodom Blatná na Ostrove, OcÚ o 5:14 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 5:46 hod.
 • Nový spoj č. 114 (X11) - s odchodom Blatná na Ostrove, OcÚ o 5:14 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 5:46 hod. s tým, že následný spoj je vedený cez Hamuliakovo

Spoj č. 16 (X) – s odchodom Šamorín, aut. st. o 5:50 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:36 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 24,26 (X) – s odchodom Macov, Jednota o 7:07 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:36 hod., zmena znamienka na X10

 

linka 102411 Bratislava - Miloslavov

102411 Bratislava-Rovinka-Dunajská Lužná-Miloslavov, IDS BK 725

Spoj č. 25 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 15:35 hod. a s príchodom Miloslavov, nám. o 16:24 hod., zmena znamienka na X10

 

linka 102412 Bratislava - Dunajská Lužná - Šamorín, Čilistov

102412 Bratislava-Rovinka-Dunajská Lužná-Hamuliakovo-Šamorín,         IDS BK 727,737

Spoj č. 1 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 5:20 a s príchodom Dunajská Lužná, Nová Košariská o 5:46 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 5 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 5:50 hod. a s príchodom Dunajská Lužná, Nová Košariská o 6:16 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 7 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 6:20 hod. a s príchodom Rovinka, OcÚ o 6:41 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 27 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 14:45 hod. a s príchodom Šamorín, Čilistov o 15:40 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 33 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 15:45 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 16:32 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 39 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 16:45 hod. a s príchodom Šamorín, aut. st. o 17:32 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 43 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 17:25 hod.  a s príchodom Šamorín, aut. st. o 18:25 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 8 ( ) – s odchodom Šamorín, aut. st 5:19 hod. a s príchodom Bratislava, AS 5:59 o hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 8 (6+) - s odchodom Šamorín, aut. st o 5:19 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 5:59 hod.
 • Nový spoj č. 108 (X10) - s odchodom Šamorín, aut. st o 5:19 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 5:59 hod.

Spoj č. 12 (X) - s odchodom Dunajská Lužná, Nová Košariská o 5:47 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:21 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 16 (X) - s odchodom Dunajská Lužná, Nová Košariská o 6:27 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:01 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 20 (X) - s odchodom Rovinka, OcÚ o 6:45 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:13 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 22 (X) - s odchodom Šamorín, aut.st o 6:19 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:16 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 44 (X) – s odchodom Šamorín, Čilistov o 15:41 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:29 hod., zmena znamienka na X10

Spoj č. 56 (X) – s odchodom Šamorín, Čilistov o 4:49 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 5:29 hod., zmena znamienka na X10

 

RegioJet

AKTUALIZÁCIA cestovného poriadku spoločnosti RegioJet platného od 9.12.2018.

Ide o nasledovné zmeny:

 • zmena číslovania vlakov tak, aby šlo číslovanie podľa poradia - výnimka je najnovší vlak 4360 (v aktuálnom GVD má číslo 4352),
 • posun ranných vlakov 4300/4301/4302/4303 do 15 minút,
 • pridanie zastavení vlaku 4303,
 • zvýšenie počtu vlakov zastavujúcich v Rovinke v rannej a poobednej špičke,
 • zvýšenie počtu vlakov v rannej a poobednej špičke počas pracovných dní v období od 24.12.2018 do 6.1.2019,
 • ostatné posuny u niektorých vlakov do pár minút.