Obsah


Doplnené spoje Slovak Lines nad rámec sobotného režimu od 19.04.2020

Slovak Lines, a. s. informuje verejnosť, že odo dňa 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov a cestovný poriadok linky, ktorá prechádza našou obcou, sú uvedené v prílohe:

Spoje premávajúce naviac v pracovných dňoch počas sobotného režimu

Cestovný poriadok IDS BK 727 Bratislava-Šamorín - 102413 Bratislava - Blatná na Ostrove – Gabčíkovo platný od 19.04. do 12.12.2020

 

Integrovaný dopravný systém

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji prináša možnosť v celom kraji cestovať s jedným lístkom.

V IDS BK je zavedená zónovo-časová tarifa. Cena cestovného sa odvíja od počtu precestovaných zón a od časovej dĺžky cesty. Do výpočtu sa započítavajú všetky zóny od nástupnej do cieľovej zastávky, a to aj tie, cez ktoré prechádzate, bez ohľadu na to, či v nich spoj zastavuje. Každá zóna sa však zohľadňuje len raz, aj keď cez ňu prechádzate pri jednej ceste viac krát. Počas cesty môžete ľubovoľný počet krát prestúpiť, avšak Vaša cesta však nesmie trvať dlhšie, ako je časová platnosť lístka. Po skončení časovej platnosti cestovného lístka sa lístok stáva neplatným. V prípade, že spoj mešká, ráta sa čas cesty uvedený v grafikone.

Tarifná ponuka IDS BK ponúka cestovné lístky pokrývajúce rôzne potreby:

  • cestovné lístky na jednu cestu sú platné pre jednu cestu na všetkých linkách vrátane nočných a môžete s nimi ľubovoľne prestupovať. Vaša cesta môže byť v rámci platnosti cestovného lístka aj spiatočná. Platnosť je stanovená počtom alebo zoznamom zón a časom. Môžete tak cestovať v stanovenom počte zón alebo v uvedených zónach a to až do doby konca časovej platnosti. Výhodné sú vtedy, ak cestujete len občas,
  • denné cestovné lístky sú platné na neobmedzený počet ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti. Odporúčame ich, ak v daný deň budete cestovať viac ako 3 krát,
  • predplatné cestovné lístky sú platné na neobmedzený počet ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti. Sú najvýhodnejšou voľbou pre každodenné cesty
  • Karnet je univerzálny cestovný lístok s možnosťou viacnásobného využitia.

Cestovné lístky si môžete zakúpiť na predajných miestach všetkých zapojených dopravcov, v predajných automatoch, v novinových stánkoch, v prímestských autobusoch a predplatné cestovné lístky aj prostredníctvom internetu.

mapka

Viac informácií o Integrovanom dopravnom systéme nájdete na http://www.idsbk.sk, alebo na telefonickom čísle: 0948 102 102, každý deň v čase od 08:00 do 18:00

Zdroj: http://www.idsbk.sk

 

 

 

 

 

Slovak Lines Logo

AKTUALIZÁCIA cestovných poriadkov liniek Slovak Lines, a. s. platná od 15.12.2019 do 12.12.2020:

 

102410 Bratislava – Štvrtok na Ostrove – Čakany – Zlaté Klasy, IDS BK 730

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia. Na linke neboli vykonané žiadne zmeny k 15.12.2019.

102411 Bratislava – Miloslavov, IDS BK 725

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Nový spoj č. 47 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 14:35 hod. a s príchodom Miloslavov, nám. o 15:24 hod.

Nový spoj č. 44 (X) – s odchodom Miloslavov, nám. o 15:39 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:19 hod.

102412 Bratislava – Dunajská Lužná – Šamorín, Čilistov, IDS BK 737

102413 Bratislava – Blatná na Ostrove – Šamorín, IDS BK 737, 727

102414 Bratislava – Blatná na Ostrove, IDS BK 727, 747

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Obslužnosť uvedených liniek na trase Šamorín – Gabčíkovo po dohode medzi Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom od celoštátnych zmien cestovných poriadkov tj. odo dňa 15.12.2019 bude zabezpečovať dopravca SAD Dunajská Streda, a.s.

 

Tu nájdete cestovné poriadky platné od 15.12.2019:

102410 Bratislava - Štvrtok na Ostrove - Čakany - Zlaté Klasy

102411 Bratislava - Miloslavov

102412 Bratislava - Dunajská Lužná - Šamorín, Čilistov

102413 Bratislava - Blatná na Ostrove - Gabčíkovo

102414 Bratislava - Blatná na Ostrove

 

RegioJet

AKTUALIZÁCIA cestovného poriadku spoločnosti RegioJet platného od 15.12.2019.