Obsah

Obchvat obce R7

 

Záverečné stanovisko v procese EIA k rýchlostnej ceste R7 14.12.2009

 Záverečné stanovisko v procese EIA k rýchlostnej ceste R7 číslo: 5461/07-7.3/ml, vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 9. 5. 2009.

Petícia za urýchlenie výstavby zeleného C variantu cesty R7 na úseku Bratislava-Dunajská Lužná 4.12.2009

Trápi Vás doprava z Dunajskej Lužnej do Bratislavy? Podporte petíciu za urýchlenie výstavby zeleného C variantu cesty R7 na úseku Bratislava - Dunajská Lužná.

Po petíciách poslancov a občanov Dunajskej Lužnej a Rovinky (v roku 2007) za urýchlenie výstavby R7 i starostov južného Slovenska (v roku 2008) dňa 8. septembra 2009 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR konečne rozhodlo o určení ďalšieho postupu prípravy rýchlostnej cesty R7 na úseku Bratislava - Dunajská Lužná a to zeleným variantom C (severne od Rovinky a Dunajskej Lužnej – popri železnici). Vzhľadom na uvedené žiadame urýchlenú prípravu a výstavbu úseku R7 Bratislava – Dunajská Lužná Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s.

Petičné hárky i text petície si môžete stiahnuť nižšie alebo si ich môžete vyzdvihnúť na obecných úradoch.

 Text petície za urýchlenie výstavby ZELENÉHO C variantu cesty R7
Petičný hárok petície za urýchlenie výstavby ZELENÉHO C variantu cesty R7
Petičný hárok iniciátorov petície za urýchlenie výstavby ZELENÉHO C variantu cesty R7

Kompletné záznamy z BSK a NDS k variantom R7 3.6.2009

Záznam z rokovania na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 3.6.2009

Záznam z rokovania k variantom R7 Bratislava – Dunajská Lužná pred vydaním záverečného stanoviska procesu EIA, ktoré sa konalo dňa 27.1.2009 na NDS Bratislava.

 

Záznam z prerokovania stanovísk v rámci rozsahu hodnotenia R7 20.05.2009

Ministerstvo živostného prostredia SR zaslalo na Obecný úrad Dunajská Lužná záznam z prerokovania stanovísk v rámci rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná - Holice - konaného dňa 5.5.2009 na Ministerstve životného prostredia SR.

Záznam z prerokovania stanovísk v rámci rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť R7, Dunajská Lužná-Holice

 

Prieskum verejnej mienky anketovým lístkom - Rýchlostná cesta R7 24.07.2008

GEOKONZULT, spol. s.r.o., inžiniersko-projektová spoločnosť robí prieskum verejnej mienky na varianty Rýchlostnej cesty R7 Bratislava -Dunajská Lužná.

Navrhované varianty A a C

Prosíme verejnosť o vyplnenie anketového lístka, ktorý nájdu na Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej na prízemí. Anketový lístok možno vyplniť do 31.8.2008. Bližšie informácie sa dozviete v prílohe.

Prílohy:

Info R7 - Geokonzult [44 kB]
Anketa Rovinka - Geokonzult [22 kB]
Anketa Miloslavov - Geokonzult [22 kB]
Anketa Dunajská Lužna - Geokonzult [22 kB]
Anketa Podunajské Biskupice - Geokonzult [29 kB]
Mapa varianty R7 - Geokonzult [8 967 kB]
Mapa varianty R7 - Geokonzult [2 199 kB]

 

Rýchlostná komunikácia R7 - petícia 28.04.2008
mapka r7

 príloha 1 - petícia
príloha 2 - podpisový hárok
 príloha 3 - mapa

 

Vážení občania,

dovoľujem si Vás v mene petičného výboru osloviť a požiadať o podporu pri Petícii za vybudovanie rýchlostnej komunikácie R7 v regióne Južného Slovenska. Petičné hárky sa môžu dňom 30. apríla 2008 podpisovať na rôznych miestach našej obce. Na futbalovom štadióne, v obchode, reštauráciách, pohostinstvách ako aj na následných verejných zhromaždeniach. Podpísané petičné hárky sa budú sústreďovať u členov petičného výboru. Zasaďme sa spoločne za dopravu v našom regióne.

Za spoluprácu Vám ďakujem

Ing. Ladislav Cingel, starosta obce Dunajská Lužná

 

Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 03.10.2007

Dňa 11. 09. 2007 určilo MŽP „rozsah hodnotenia pre posudzovanie vplyvov predmetného úseku R7 podľa zákona číslo 24/2006 Z.z., ktoré Vám doručilo. V zmysle tohto „rozsahu hodnotenia zabezpečíme vypracovanie správy o hodnotení vplyvov (F.1A) hodnotiť sa budú varianty A a C. Trasa variantu B bola vylúčená z ďalšej prípravy. O vypracovávaní správy E1A budete včas informovaní a prizvaní na pracovné rokovanie.

 dokument v pdf

 

Rýchlostná cesta R7- rozsah hodnotenia 18.9.2007
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Bratislava: 11.9.2007
Číslo:5461/07-3.4/ml

ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon) navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R7, Bratislava - Dunajská Lužná.

celý materiál v pdf

 

Oznamenie o doručení zámeru - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 08.08.2007

Obecný úrad v Dunajskej Lužnej zverejňuje k pripomienkovaniu list Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci: Rýchlostná cesta R7, Bratislava - Dunajská Lužná - zaslanie zámeru. Do zámeru je možné nahliadnuť v stanovenej lehote na obecnom úrade na investičnom oddelení v stránkových dňoch. Pripomienky zasielajte Ministerstvu ZP SR do 16.8.2007.

List Ministerstva životného prostredia v pdf

Pripojil webmaster:

Text Zámeru /E/
foto
hluková štúdia
vyjadrenie 1
vyjadrenie 2
Obrázok - prehľad navrhovaných variantov:

 

Varianty R7