Obsah

Materská škola Dunajská Lužná

Materská škola v Dunajskej Lužnej sa nachádza na štyroch pracoviskách. Na Brezovej ulici č. 738/27 kde je aj riaditeľstvo MŠ a ďalej na troch elokovaných pracoviskách na Lipnickej ulici č. 394/118, 3155/118A a 417/72. 

Materskú školu navštevuje cca 200 detí o ktoré sa stará 19 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov. Prevádzka MŠ je od 6:45 do 16:45 hod.

Korešpondenčná adresa

Materská škola Dunajská Lužná
Brezová ulica 738/27
900 42 Dunajská Lužná

tel.: 02/45980510
e-mail: materskaskola@msdl.sk
webové sídlo: www.msdl.sk

Riaditeľka školy: Milka Hubertová