Obsah

Kontakty

Materská škola - riaditeľstvo
Brezová ulica 738/27
900 42 Dunajská Lužná
Milka HUBERTOVÁ

tel: 02/45980510 
email: materskaskola@msdl.sk

Konzultačné hodiny pre rodičov: 
Pondelok: 10:30 - 13:00 h
prípadne podľa telefonickej dohody


Materská škola
Brezová ulica 738/27
900 42 Dunajská Lužná
tel: 02/45980510
e-mail: msbrezova@centrum.sk

Elokované pracovisko
Lipnická 394/118
900 42 Dunajská Lužná
tel: 02/45980118
e-mail: ms.lipnicka394@gmail.com

Elokované pracovisko
Lipnická 3155/118A
900 42 Dunajská Lužná
tel: 02/38105097
e-mail: ms.lipnicka394@gmail.com

Elokované pracovisko
Lipnická 417/72
900 42 Dunajská Lužná
tel: 02/45243760
e-mail: lipnicka417@gmail.com

webové sídlo: www.msdl.sk

 

Tlačivá

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole