Obsah

Rada školy pri MŠ

P.č.    Meno a priezvisko  Funkcia Zvolený /delegovaný/ za

1.

Blizniaková Katarína

predseda

zriaďovateľa

2.

Zuzana Michálková 

podpredseda

pedagogických zamestnancov

3.

Michela Zacharová

člen

pedagogických zamestnancov

4.

Miroslava Hrašková 

člen

nepedagogických zamestnancov

5.

Némethová Zuzana

člen

zriaďovateľa 

6.

Bartošková Linda

člen

zriaďovateľa 

7.

Gašpar Mário

člen

zriaďovateľa 

8.

Tatranská Zuzana 

člen

zákonných zástupcov 

9.

Žernovič Miloš 

člen

zákonných zástupcov 

10.

Daniela Jančoková  

člen

zákonných zástupcov 

11.

Andrea Kozáková   

člen

zákonných zástupcov