Obsah

Rada školy pri MŠ

(funkčné obdobie: nov. 2019 - nov. 2023)
 


P.č.   
Meno a priezvisko  Funkcia Zvolený /delegovaný/ za

1.

Zuzana Némethová

predseda

zriaďovateľa

2.

Michaela Zacharová

podpredseda

pedagogických zamestnancov

3.

Petra Labancová

člen

pedagogických zamestnancov

4.

Eliška Jurkovičová

člen

nepedagogických zamestnancov

5.

Jozef Mertuš

člen

zriaďovateľa 

6.

Btigita Šestáková

člen

zriaďovateľa 

7.

Zuzana Tatranská

člen

zriaďovateľa 

8.

Božena Baďanská

člen

zákonných zástupcov 

9.

Jana Daneková

člen

zákonných zástupcov 

10.

Zuzana Káčeríková

člen

zákonných zástupcov 

11.

Jana Príbelová

člen

zákonných zástupcov