Obsah

Základná škola Dunajská Lužná

 

Po príchode obyvateľov z Terchovej a okolia Myjavy (Košariská) v roku 1945 vznikla základná škola v priestoroch bývalého kláštora Sestier svätého kríža. Túto budovu navštevovali žiaci až do roku 1962, kedy sa začal školský rok 1962/63 v nových priestoroch tvorených dvoma budovami, A-blok (prvý stupeň) a B-blok (druhý stupeň). K týmto budovám pribudla neskôr samostatná telocvičňa (D-blok) a jedáleň. Prvé poschodie nad jedálňou sa využívalo pre školskú družinu, dnes už aj na vyučovanie (C-blok). V areáli sa vybudovala modulová budova E-blok a v školskom roku 2015/2016 tu pribudlo multifunkčné ihrisko. Po rozsiahlej rekonštrukcii vznikol v budove bývalého poľnohospodárskeho družstva F-blok. Základná škola Dunajská Lužná sa skladá celkom z blokov A-F.

Aktuálne údaje pre tento školský rok nájdete TU.
 

Korešpondenčná adresa

Základná škola Dunajská Lužná
Školská ulica 257/22
90042  Dunajská Lužná

tel.: 02/45980229
e-mail: skola@zsdulu.edu.sk
webové sídlo: https://www.zsdunajskaluzna.sk/ 

Vedenie školy:

Riaditeľka školy: PaedDr. Iveta Slobodníková, iveta.slobodnikova@zsdunajskaluzna.sk
Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: Mgr. Jana Škrhová, jana.skrhova@zsdunajskaluzna.sk
Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň - pre prevádzkové záležitosti a štatistické spracovanie údajov: Mgr. Mária Plačková, maria.plackova@zsdunajskaluzna.sk
Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: Ing. Michaela Luteránová, michaela.luteranova@zsdunajskaluzna.sk

Vedúca vychovávateľka ŠKD: Katarína Blizniaková, katarina.blizniakova@zsdunajskaluzna.sk

 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Dunajskej Lužnej