Obsah

Základná škola Dunajská Lužná

História

Po príchode obyvateľov z Terchovej a okolia Myjavy (Košariská) v roku 1945 vznikla základná škola v priestoroch bývalého kláštora Sestier svätého kríža. Túto budovu navštevovali žiaci až do roku 1962, kedy sa začal školský rok 1962/63 v nových priestoroch tvorených dvoma budovami, A-blok (prvý stupeň) a B-blok (druhý stupeň). K týmto budovám pribudla neskôr samostatná telocvičňa a jedáleň. Prvé poschodie nad jedálňou sa využívalo pre školskú družinu.

Súčasnosť

Školský areál opísaný vyššie navštevujú žiaci až dodnes. V šk. roku 2015/2016 dosiahol počet žiakov 638. Aktuálne sa škola skladá sa z piatich budov, v ktorých sú žiaci rozdelení podľa veku. Štyri budovy sú poschodové, jedna prízemná. Budovy obklopuje školský park s trávnatými plochami a s rôznymi drevinami a kvetmi. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu a školskú jedáleň. V školskom roku 2015/2016 bolo v areáli vybudované multifunkčné ihrisko. 
Aktuálne údaje pre tento školský rok nájdete TU.
 

Korešpondenčná adresa

Základná škola Dunajská Lužná
Školská ulica 257/22
90042  Dunajská Lužná

tel.: 02/45980229
e-mail: skola@zsdulu.edu.sk
webové sídlo: www.zsdulu.edu.sk 

Riaditeľka školy: PaedDr. Iveta Slobodníková
Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: Mgr. Jana Škrhová
Zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň: Mgr. Mária Plačková

Vedúca vychovávateľka ŠKD: Katarína Blizniaková

 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Dunajskej Lužnej