Obsah

Rada školy pri ZŠ

P.č.    Meno a priezvisko  Funkcia Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Pavol Adamčiak           

predseda

rodičov

2.

Andrej Blizniak                     

podpredseda

zriaďovateľa

3.

Mgr. Galina Jendželovská     

člen

zriaďovateľa

4.

Ing. Jozef Kundlák                

člen

zriaďovateľa

5.

Eva Marková                        

člen

zriaďovateľa

6.

Mgr. Darina Kováčová          

člen

pedagogických zamestnancov

7.

Ing. Michaela Luteránová     

člen

pedagogických zamestnancov

8.

Mária Hrajnohová                 

člen

nepedagogických zamestnancov

9.

Mgr. Nadežda Hrančová      

člen

rodičov

10.

Katarína Kučerová               

člen

rodičov

11

Valéria Mosná                      

člen

rodičov