Obsah

Rada školy pri ZŠ

(funkčné obdobie: nov. 2019 - nov. 2023)
 

P.č.    Meno a priezvisko  Funkcia Zvolený /delegovaný/ za

1.

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak           

predseda

rodičov

2.

Ing. Jozef Kundlák                   

podpredseda

rodičov

3.

MUDr. Mgr. Miroslava Hercová

člen

zriaďovateľa

4.

Ing. Marek Ličák, PhD.             

člen

zriaďovateľa

5.

Mgr. Daniel Mikloško           

člen

zriaďovateľa

6.

Mgr. Juraj Vydarený      

člen

zriaďovateľa

7.

Mgr. Martina Ceizelová

člen

pedagogických zamestnancov

8.

Mgr. Darina Kováčová          

člen

pedagogických zamestnancov

9.

Mária Hrajnohová

člen

nepedagogických zamestnancov

10.

Mgr. Ivana Gallé      

člen

rodičov

11

Mgr. Adriána Vláčilová                

člen

rodičov