Obsah

Informujeme verejnosť, že Slovak Lines, a. s., počnúc dňom 15.11.2021, ukončuje prevádzku školského autobusu, nakoľko mu končí platná licencia na prevádzkovanie pravidelnej dopravy a nie je oprávnený ďalej zabezpečovať miestnu prepravu osôb v mestách a obciach Bratislavského samosprávneho kraja. Doterajšieho poskytovateľa v zabezpečovaní prímestskej autobusovej dopravy, na základe verejnej súťaže, nahradí spoločnosť ARRIVA. Táto však nie je oprávnená pre obec prevádzkovať školský autobus z dôvodu, že táto linka nebola predmetom verejného obstarávania vyhláseného Bratislavským samosprávnym krajom.

 

Školský autobus zriadila obec Dunajská Lužná a spustila prevádzku dňa 15.01.2018.
Autobus prevádzkuje do 12.11.2021 spoločnosť Slovak Lines, a.s..

Autobus je zriadený na prepravu len žiakov základnej školy v Dunajskej Lužnej, prioritne pre deti prvého až šiesteho ročníka.


Od 09.09.2019 (pondelok) začal školský autobus zachádzať aj na ulicu Malinová, čím sa posunul odchod autobusu z prvej zastávky v Novej Lipnici pri cintoríne o 5 minút skôr. Ostatné časy ostávajú nezmenené.

 

Trasa školského autobusu

Cestovný poriadok