Obsah

Školský autobus opäť v prevádzke od 17.01.2022

Informujeme občanov, najmä rodičov žiakov I. stupňa Základnej školy Dunajská Lužná, že od pondelka, 17.01.2022, začne premávať v normálnom režime školský autobus.
Prosíme rodičov o trpezlivosť v prípade krátkeho meškania autobusu z dôvodu jeho prevádzkovania novou spoločnosťou.  Žiadame rodičov, aby do autobusu nenastupovali, pretože preprava školským autobusom je určená len pre žiakov našej školy.
Autobus bude premávať podľa pôvodného cestovného poriadku a po pôvodnej trase.

 

 

Informujeme verejnosť, že Slovak Lines, a. s., počnúc dňom 15.11.2021, ukončuje prevádzku školského autobusu, nakoľko mu končí platná licencia na prevádzkovanie pravidelnej dopravy a nie je oprávnený ďalej zabezpečovať miestnu prepravu osôb v mestách a obciach Bratislavského samosprávneho kraja. Doterajšieho poskytovateľa v zabezpečovaní prímestskej autobusovej dopravy, na základe verejnej súťaže, nahradí spoločnosť ARRIVA. Táto však nie je oprávnená pre obec prevádzkovať školský autobus z dôvodu, že táto linka nebola predmetom verejného obstarávania vyhláseného Bratislavským samosprávnym krajom.

 

Školský autobus zriadila obec Dunajská Lužná a spustila prevádzku dňa 15.01.2018.
Autobus prevádzkuje do 12.11.2021 spoločnosť Slovak Lines, a.s..

Autobus je zriadený na prepravu len žiakov základnej školy v Dunajskej Lužnej, prioritne pre deti prvého až šiesteho ročníka.


Od 09.09.2019 (pondelok) začal školský autobus zachádzať aj na ulicu Malinová, čím sa posunul odchod autobusu z prvej zastávky v Novej Lipnici pri cintoríne o 5 minút skôr. Ostatné časy ostávajú nezmenené.

 

Trasa školského autobusu

Cestovný poriadok