Obsah

Školský autobus zriadila obec Dunajská Lužná a spustila prevádzku dňa 15.01.2018.
Autobus prevádzkuje spoločnosť Slovak Lines, a.s..

Autobus je zriadený na prepravu len žiakov základnej školy v Dunajskej Lužnej, prioritne pre deti prvého až šiesteho ročníka.

 

Trasa školského autobusu

Cestovný poriadok