Obsah

Ponuka záujmových krúžkov

Záujmové útvary organizované školou zdarma
1. Šikovníček (1. roč.) Mgr. Brejková Viera
2. Výtvarný krúžok (1.- 4. roč.) Mgr. Lauková Eva
3. Šikovné ruky (2.A) Mgr. Kišacová Adriana
4. Počítačový (3.- 4. roč.) Ing. Luteránová Michaela
5. Športové hry (2.-4.ročník) Mgr. Jakubcová Mária
6. Veselé šitie (4. -6. roč.) Mgr. Ambrusová Katarína
7. Spoločenské hry (2. – 9. roč.) RNDr. Paľaga Peter
8. Športové hry (5.– 9. roč.) PaedDr. Opátová Darina
9. Kynologický krúžok (5.-7.roč.) Mgr. Adámeková Martina
10. Sálové športy (5. – 9. roč.) RNDr. Paľaga Peter
11. Geograficko-turistický (1.– 9. roč.) RNDr. Paľaga Peter
12. Internetový (5. – 9. roč.) Mgr. Érseková Eva
13. Floorbal (5.-9. ročník) PaedDr. Opátová Darina
14. Veselá francúzština (5.– 6. ročník) Mgr. Pokorná Dagmar
15. Krúžok šikovných rúk (5.-9. roč.) Mgr. Barešová Romana
16. Tvorivé dielne (5.-8.ročník) Mgr. Šalaková Marcela
17. First LEGO league (5. – 6. roč.) Ing. Kalinovský Miroslav
18. Angličtina pre najmenších (1. ročník) PaedDr.Ľubica Rybárová
19. Turistický (1.– 9.roč.) PaedDr. Slobodníková Iveta

 

Záujmové útvary súkromné v areáli školy - platené
1. Tenis (1. – 4. roč.) Valo Patrik, p. Kratochvíla
2. Spoločenské tance (1. – 9. ročník) Margaréta Klimová, Ďuriš Robert