Obsah

Odbry výučby

Žiaci od 6 rokov sa môžu prihlásiť do odborov:

  • hudobného: hra na husle, klavír, keyboard, akordeón, gitara, zobcová flauta, sólový a komorný spev,
  • tanečného:klasický, ľudový, a moderný tanec,
  • výtvarného: kresba, maľba, grafika, priestorové práce z rôznych materiálov,
  • literárno-dramatického: prednes poézie a prózy, dramatická slovesnosť, malé javiskové formy.


Informácie: 02/45981246 alebo  0911 675 362 od 12.30 - 16.30 hod.