Obsah

Rada školy pri ZUŠ

(funkčné obdobie: nov. 2019 - nov. 2023)
 

P. č.    Meno a priezvisko  Funkcia Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Beáta Geriová

predseda

pedagogických zamestnancov školy

2.

Mgr. Zdenko Juríček

člen

pedagogických zamestnancov školy

3.

Valéria Rumanová

člen

nepedagogických zamestnancov školy

4.

Danica Víglaská

člen

zákonných zástupcov 

5.

Adriana Barniaková

člen

zákonných zástupcov 

6.

Juraj Horal

člen

zákonných zástupcov 

7.

Ľubomír Šesták

člen

zriaďovateľa