Obsah

Správy

Výstava Cesta z mesta

Pozvánka na výstavu Cesta (z) mesta

Vo výstavnej sieni Starej radnice v Bratislave prebieha od apríla 2023 výstava Cesta (z) mesta s podtitulom Ako sa mení zázemie Bratislavy. Potrvá do 1.10.2023. 

Srdečne všetkých pozývame. Na výstave nájdete zaujímavé informácie aj o našej obci Dunajská Lužná celý text

ostatné | 1. 6. 2023 | Autor: Mgr. Mária Kotusová
Nové centrum

Nové centrum Dunajskej Lužnej - príprava architektonickej súťaže

Na myšlienke vybudovať chýbajúce centrum našej obce v areáli bývalej STS postupne pracujeme už tri roky. Počiatočná idea mala predovšetkým zabrániť bytovej výstavbe uprostred obce a vytvoriť priestor, v ktorom sa budeme stretávať a tráviť voľné chvíle. celý text

ostatné | 16. 5. 2023 | Autor: Mgr. Mária Kotusová
Dodávka pitnej vody na Veternej ulici 1

Dodávka pitnej vody na Veternej ulici

Na základe havarijného stavu po odpojení Veternej ulice od prívodu vody je obyvateľom k dispozícii hydrantový nadstavec s vodomerom, ktorý je umiestnený na rohu ulíc Horná a Školská. Pitnú vodu si môžu obyvatelia naberať do nádob. celý text

ostatné | 26. 4. 2023 | Autor: Mgr. Mária Kotusová

Oznam o stolnom tenise pre mládež v DuLu

OZ OŠK Dunajská Lužná oddiel stolného tenisu rozbieha tréningové soboty v stolnom tenise pre mládež z DuLu vo veku od 1 mesiaca do 16 rokov vrátane. Začína sa 29.4.2023. celý text

ostatné | 24. 4. 2023 | Autor: Mgr. Mária Kotusová