Komunálne služby

Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v termíne vývozu pripravené k manipulácii.

Na spoločný zber plastov a obalov z kovov a tetrapakov z domácností slúžia žlté 1100- litrové nádoby alebo žlté vrecia (prípadne iné priehľadné vrecia, nie však čierne).

Na zber papiera z domácností slúžia na tento účel určené nádoby.

1100-litrové nádoby na vytriedený odpad sú pridelené k bytovým domom alebo verejne prístupné pre poplatníkov na vyhradených stojiskách.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok 29.4.
Utorok 30.4.
      Vývoz komun. odpadu 1x14 dní
120l a 240l
Streda 1.5.
Štvrtok 2.5.
Piatok 3.5.
Sobota 4.5.
Nedeľa 5.5.
Pondelok 6.5.
Utorok 7.5.
Streda 8.5.
      Vývoz papiera
120 l
Štvrtok 9.5.
Piatok 10.5.
Sobota 11.5.
Nedeľa 12.5.
Pondelok 13.5.
Utorok 14.5.
      Vývoz komun. odpadu 1x14 dní
120l a 240l
      Vývoz komun. odpadu 1xmesiac
120l
Streda 15.5.
Štvrtok 16.5.
Piatok 17.5.
Sobota 18.5.
Nedeľa 19.5.
Pondelok 20.5.
Utorok 21.5.
Streda 22.5.
      Vývoz plastov
plast. vrecia
Štvrtok 23.5.
Piatok 24.5.
Sobota 25.5.
Nedeľa 26.5.
Pondelok 27.5.
Utorok 28.5.
      Vývoz komun. odpadu 1x14 dní
120l a 240l
Streda 29.5.
Štvrtok 30.5.
Piatok 31.5.
Sobota 1.6.
Nedeľa 2.6.