Komunálne služby

Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v termíne vývozu pripravené k manipulácii.

Na spoločný zber plastov a obalov z kovov a tetrapakov z domácností slúžia žlté 1100- litrové nádoby alebo žlté vrecia (prípadne iné priehľadné vrecia, nie však čierne).

Na zber papiera z domácností slúžia na tento účel určené nádoby.

1100-litrové nádoby na vytriedený odpad sú pridelené k bytovým domom alebo verejne prístupné pre poplatníkov na vyhradených stojiskách.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok 27.5.
Utorok 28.5.
      Vývoz komun. odpadu 1x14 dní
120l a 240l
Streda 29.5.
Štvrtok 30.5.
Piatok 31.5.
Sobota 1.6.
Nedeľa 2.6.
Pondelok 3.6.
Utorok 4.6.
      Vývoz komun. odpadu 1xmesiac
120l
Streda 5.6.
      Vývoz papiera
120 l
Štvrtok 6.6.
Piatok 7.6.
Sobota 8.6.
Nedeľa 9.6.
Pondelok 10.6.
Utorok 11.6.
      Vývoz komun. odpadu 1x14 dní
120l a 240l
      Vývoz komun. odpadu 1xmesiac
120l
Streda 12.6.
      Vývoz papiera
120 l
Štvrtok 13.6.
Piatok 14.6.
Sobota 15.6.
Nedeľa 16.6.
Pondelok 17.6.
Utorok 18.6.
Streda 19.6.
      Vývoz plastov
plast. vrecia
Štvrtok 20.6.
Piatok 21.6.
Sobota 22.6.
Nedeľa 23.6.
Pondelok 24.6.
Utorok 25.6.
      Vývoz komun. odpadu 1x14 dní
120l a 240l
Streda 26.6.
      Vývoz plastov
plast. vrecia
Štvrtok 27.6.
Piatok 28.6.
Sobota 29.6.
Nedeľa 30.6.