Komunálne služby

Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v termíne vývozu pripravené k manipulácii.

Na spoločný zber plastov a obalov z kovov a tetrapakov z domácností slúžia žlté 1100- litrové nádoby alebo žlté vrecia (prípadne iné priehľadné vrecia, nie však čierne).

Na zber papiera z domácností slúžia na tento účel určené nádoby.

1100-litrové nádoby na vytriedený odpad sú pridelené k bytovým domom alebo verejne prístupné pre poplatníkov na vyhradených stojiskách.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok 1.7.
Utorok 2.7.
Streda 3.7.
      Vývoz papiera
120 l
Štvrtok 4.7.
Piatok 5.7.
Sobota 6.7.
Nedeľa 7.7.
Pondelok 8.7.
Utorok 9.7.
      Vývoz komun. odpadu 1x14 dní
120l a 240l
      Vývoz komun. odpadu 1xmesiac
120l
Streda 10.7.
Štvrtok 11.7.
Piatok 12.7.
Sobota 13.7.
Nedeľa 14.7.
Pondelok 15.7.
Utorok 16.7.
Streda 17.7.
Štvrtok 18.7.
Piatok 19.7.
Sobota 20.7.
Nedeľa 21.7.
Pondelok 22.7.
Utorok 23.7.
      Vývoz komun. odpadu 1x14 dní
120l a 240l
Streda 24.7.
Štvrtok 25.7.
Piatok 26.7.
Sobota 27.7.
Nedeľa 28.7.
Pondelok 29.7.
Utorok 30.7.
Streda 31.7.
      Vývoz plastov
plast. vrecia
Štvrtok 1.8.
Piatok 2.8.
Sobota 3.8.
Nedeľa 4.8.