Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2010

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2010

V roku 2010  bola prepravná služba poskytnutá v 1106  prípadoch, z toho:

pre občanov

z Dunajskej Lužnej

696

t.j. 

62,9 %

 

z Miloslavova         

158

 

14,3 %

 

z Kalinkova

129

11,7  %

 

z Hamuliakova

123

11,1  %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

 

ZŤP

290

t.j.

26,22 %

 

Dôchodcom

785

 

70,97 %

 

Invalidným dôchodcom

13

1,17 %

 

Rodičom s deťmi

18

1,62 %

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 26689 km s celkovou spotrebou PHM

2010,44 l pri priemernej spotrebe 7,50 / 100 km /Dunajská Lužná 11712 km, Kalinkovo 4435km, Miloslavov 6194 km,  Hamuliakovo  4348 km.

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka  celkom za rok 2010  predstavuje čiastku 22 429,94 Eur. Rozpis  podľa nákladových položiek a podľa jednotlivých mesiacoch je uvedený  v priloženej tab. č. 1 , ( priemerné mesačné výdavky predstavujú čiastku 1869,16Eur, cena 1 km – 0,84 Eur).