Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2011

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2011

V roku 2011  bola prepravná služba poskytnutá v 1214  prípadoch, z toho:

pre občanov

z Dunajskej Lužnej

755

t.j. 

62,2 %

 

z Miloslavova

180

 

14,8 %

 

z Kalinkova

109

9,0  %

 

z Hamuliakova

170

14,0 %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

 

ZŤP

267

t.j.

22,0 %

 

Dôchodcom

904

 

74, 5 %

 

Invalidným dôchodcom

10

0,8 %

 

Rodičom s deťmi

33

2,7 %

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 29477 km s celkovou spotrebou PHM 2234,75 l pri priemernej spotrebe 7,60 / 100 km / Dunajská Lužná 14 554 km, Kalinkovo 3 662km, Miloslavov 5 757 km,  Hamuliakovo  5 504 km-

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka  celkom za rok 2011  predstavuje čiastku 25 140,82 Eur. Rozpis  podľa nákladových položiek a podľa jednotlivých mesiacoch je uvedený  v priloženej tab. č. 1 , ( priemerné mesačné výdavky predstavujú čiastku 2 095,06Eur, cena 1 km – 0,85 Eur).

Na úhrade výdavkov sa podieľali  aktéri prepravnej služby nasledovne:

 

  • obce

74,7 %

 

  • klienti – občania

18,1 %

 

  • o.z. – zdroje z 2% a sponzori  

7,2 %