Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2012

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2012

Celkové zhodnotenie rok 2012

V roku 2012  bola prepravná služba poskytnutá v 1224  prípadoch, z toho:

pre občanov

z Dunajskej Lužnej

881

t.j.

72,0 %

 

z Miloslavova

106

 

8,7 %                     

 

z Kalinkova

114

9,3 %

 

z Hamuliakova

123

10,0 %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

 

ZŤP

271

t.j.

22,2 %

 

Dôchodcom

846

 

69,1 %

 

Invalidným dôchodcom

64

5,2 %  

 

Rodičom s deťmi

43

3,5%

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 29373 km s celkovou spotrebou PHM  2104,92 l pri priemernej spotrebe 7,30 /100 km /Dunajská Lužná 18083 km, Kalinkovo 4101km, Miloslavov 3962 km,  Hamuliakovo 4108 km

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka  celkom za rok 2012 predstavuje čiastku 25 283,67 Eur, priemerné mesačné výdavky predstavujú čiastku 2 106,97Eur, cena 1 km – 0,86 Eur.

Na úhrade výdavkov sa podieľali  aktéri prepravnej služby nasledovne:

 

  • obce

75,2 %

 

  • klienti – občania

18,6 %

 

  • o.z. – zdroje z 2% a sponzori

6,2 %